ЕКООБЩИНА е конкурс, отворен към всички общини, независимо големи или малки, стремящи се към осигуряване на нови градски услуги, едновременно конкурентоспособни и опазващи околната среда. Управление на водите, управление на отпадъците, мобилност и енергийна ефективност на сградите – това са четирите категории, в които общините вече кандидатстваха и в които ще се борят за приза ЕКООБЩИНА.

Устойчиво управление на водите
Устойчиво управление на водите
Устойчиво управление на отпадъците
Устойчиво управление на отпадъците
Устойчива мобилност
Устойчива мобилност
Енергийна ефективност на сградите
Енергийна ефективност на сградите