Българските общини лауреати на конкурса Екообщина 2018 на работно посещение във Франция

Френското посолство, с финансова подкрепата на българското Министерство на регионалното развитие и благоустройството, организира първото работно посещение във Франция в полза на българските общини лауреати от третото издание на конкурса Екообщина.

Работното посещение, посветено на енергийната ефективност на сградите, се състоя в Страсбург от 4 до 7 декември 2018 г. Представителите на общините Добрич и Кнежа бяха посрещнати от господин Тиери Вилм, директор на мисия „Енергия” в Еврометрополия Страсбург, който представи стратегията за енергиен преход на Еврометрополията, и господин Ален Юнд, заместник-кмет, отговарящ за градското планиране и енергийния преход.

Господин Вилм наблегна на задължението на града да бъде образцов като столица на Големия източен регион и седалище на европейските институции. Тази образцовост се изразява по-специално в една нормативно-правна уредба, която отива отвъд европейските норми в областта на строенето на нови жилища. Той защити една амбициозна и иновативна визия за територията, чиито енергийни нужди трябва да бъдат изцяло покрити от възобновяеми енергийни източници до 2050 година, с големи инвестиции в геотермията, фотоволтаичната слънчева енергия и възобновяемата енергия от промишлеността.

Господин Юнд обясни четирите политически линии за развиване на тази стратегия: валоризирането на местния енергиен потенциал, енергийната умереност и ефективност, градското развитие, базирано на уплътняването на градската тъкан вместо на градското разрастване, ясно определените и споделени отговорности между различните партньори (държавата,  местните общности, гражданите и предприятията).

Българската делегация можа също така да посети едно уникално място – жилищната сграда с положителна енергия „Елитис”, построена в еко-квартала „Дунав” и покрита с фотоволтаични панели върху южната фасада на сградата.

Българските представители разговаряха след това с архитекти и изпълнители на четири образцови сгради в областта на пасивното строителство от дърво – училища, ясли и институции за деца в неравностойно положение.

На 6 декември делегацията беше посрещната в сградата на Големия източен регион, където бяха представени териториализираните енергийни политики от господин Хюбер (от Регионалната дирекция за околна среда, устройство на територията и жилищата) и от госпожа Брокстед (център Envirobat), която говори за ресурсите, поставени на разположение на професионалистите в строителството за осъществяване на ефикасна реновация и строителство. Акцентът беше поставен върху проблемите на качеството при строителството на сградите в изказването на господин Шове (Агенция за качество в строителството) и на господин Банак (Президент на независимото дружество ENEOR), както и върху решенията, които могат да бъдат предложени (консултиране, commissioning и т.н.).

След това българската делегация прекоси елзаското поле, за да се срещне с господин Жан-Клод Менш, кмет на Унгершем. Унгершем е малко образцово селце, което е острието на екологичния преход, тъй като е развило фотоволтаичен парк, позволяващ пълната му  енергийна самостоятелност.