Г-жа Иванка Петрова, кмет на община Смядово

Интервю с г-жа Иванка Петрова, кмет на община Смядово, община лауреат в категория “Енергийна ефективност на сградите”, 2017 год.