Г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община

Интервю с г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, община лауреат в категория “Устойчиво управление на отпадъците”, 2017 год.