Експерти представиха опита на Франция в устойчивото управление на водите

Семинарът е първото събитие за общините, част от конкурс „ЕКООБЩИНА“

 6 април 2016 г., София. Днес във Френския институт се проведе първият семинар, част от конкурса „ЕКООБЩИНА“ на тема „Оптимизиране на битово-питейното водоснабдяване и устойчиво управление на отпадъчните води“. Официален гост на откриването бе Атанаска Николова, заместник-министър на околната среда и водите.

Над 40 представители на общините в България взеха участие в събитието, като по този начин заявиха желанието си да спечелят наградата за ЕКООБЩИНА в категорията „Устойчиво управление на отпадъците“.

Н.Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на Франция в България, приветства присъстващите на форума. „Тези семинари ще позволят на българските и френските общини да се срещнат и да обсъдят разработените във Франция решения в областта на управлението на водите. По този начин българо-френското сътрудничество ще бъде източник на взаимно споделяне на опит“, каза в изказването си посланик Лапер дьо Кабан. Той допълни, че сътрудничеството между частния и публичния сектор, на национално и местно ниво, е ключов елемент за устойчивото управление.

Конкурсът „ЕКООБЩИНА“ е платформа, която не само ще подпомогне общините, но и ще популяризира техните усилия и успехи. Неговата крайна цел е да допринесе за по-добро качество на живот на всеки един български гражданин“, каза Атанаска Николова в думите си към представителите на общините.МОСВ предоставя наградите в две от категориите, като се надяваме, че те ще спомогнат за утвърждаването на ползотворното партньорство между България и Франция“, продължи министър Николова.

Официални гост-лектори от Франция бяха Рьоне Дарбоа, заместник-кмет с ресор води и енергия в община Мец, Оливие Депре, директор водоснабдяване и канализация на метрополия Анже Лоара и Бернар Бараке, директор научно-изследователска дейност във френския Национален център за научни изследвания. В своите думи те подчертаха важността на тези семинари за двустранния обмен на опит и добри практики между Франция и България.

Основен акцент на лекциите бяха пресечни гледни точки за управлението на питейно-битовото водоснабдяване и пречистването на битовите отпадъчни води във Франция и България. „Оптимизираното управление на водите включва няколко аспекта – силна политическа воля, овладяване на цените, инвестиционна политика, постоянно подобряване на качеството на доставяната вода, иновации в услуга на потребителите и намален екологичен отпечатък“, каза в своята презентация Рьоне Дарбоа. Благодарение на оптимизацията ние в Мец успяхме да подобрим предоставяната на потребителя услуга, да увеличим рентабилността и да постигнем конкурентоспособна цена на водата“, завърши той.

Бернар Бараке изтъкна необходимостта от създаване на междуобщински сдружения и подчерта различните начини на управление и финансиране. Той направи равносметка на процеса по подобряване на водния цикъл във Франция. „Преди водната инфраструктура в цяла Европа генерираше основната част от разходите на публичните услуги. Едновременно с това, обновяването ѝ бе многократно отлагано, което правеше поддръжката много скъпа. Затова, вместо непрекъснато да се поправят течовете, се взе решение да се предвиди и осъществи техническа и финансова оценка на мрежите в по-дългосрочен план, която да доведе до ефективно използване на средствата и подобряване управлението на питейната вода“, сподели опита си  Бернар Бараке.

Лектори на семинара от българската страна бяха и Десислава Стойкова от Национално сдружение на общините в Република България и Светла Иванова, държавен експерт в отдел “Програмиране и планиране” на Министерството на околната среда и водите. Те представиха съответно гледната точка на българските общини за постигнатия и необходимия напредък в сферата на управлението на водите, както и прилагането на европейските директиви и приоритетите на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020.