Златоград, Брацигово и добрите практики по отношение на „енергийната ефективност на сградите”

След едно първо учебно посещение от 3-ти до 6-ти декември, посветено на устойчивата мобилност, сега е ред на представителите на градовете – лауреати на конкурса ЕКООБЩИНА 2016 в категорията „енергийна ефективност на сградите” да проведат учебно посещение във Франция от 13-ти до 16-ти декември, финансирано и организирано съвместно от Министерството на Регионалното развитие и благоустройството и Френското посолство в България. По програма е предвидено да бъдат представени местни добри практики, прилагани в Париж, но също и малко по-на север … в Лил.

eco_quartier_anne_carnac

На път за Дома на устойчивата жизнена среда

Първи важен етап: Лил . В този град с работническа традиция, където почти половината от сградния фонд е построена преди Втората световна война, обновяването на жизнената среда и подобряването на енергийната ефективност на жилищата на най-бедните социални прослойки е приоритет. Приоритет, който цели постепенното освобождаване от неизолираните енергоемки сгради, които са източници на замърсяване и скъпоструващи за обитателите им. Благодарение на помощта на г-жа Елен Елснанд, ръководител проект „Устойчива жизнена среда”, българската делегация успя да се запознае на място с един иновативен инструмент, внедрен от местната общност. Разположен в центъра на града в реновирана бивша индустриална сграда, Домът на устойчивата жизнена среда, организиран на принципа „едно гише”, отваря врати през октомври 2013 година със задачата да информира и съветва граждани и фирми по проекти за строеж и реновиране. Ръководителите на проекти могат да се срещнат там с архитекти, финансови съветници или юристи и да получат документация и помощ при планирането на дейностите си. Така близо 900 проекта са подпомагани на всеки шест месеца, а за три години са обработени 3750 случаи.

mur_vegetalise_e4_c_sergio_grazia_-_copie

 

Посещение на екоквартала Батиньол и екоквартала на Националния флот

След обзора на политиките и добрите практики, разработени от Европейска метрополия Лил, идва ред на посещението на парижките инициативи начело с екоквартала Батиньол и този на Националния флот в компанията на г-жа Карол Наганума от стартиращата компания ЕМБИКС и на г-н Франсоа-Ксавие Монако, директор на ВИЗЕА, проектантска организация, специализирана в устойчивото развитие на градските строежи. Разположен в сърцето на 17-ти район на Париж около парка Мартин Лутер Кинг, еко-кварталът Батиньол е истинска витрина на устойчивото развитие, по-специално по отношение на жизнената среда – 3400 жилища, от които 50% са социални жилища, 31 000 квадратни метра търговски обекти и услуги, 14 000 квадратни метра офиси и съоръжения в близост, като всички те отговарят на целите за опазване на ресурсите и на биоразнообразието посредством глобален подход. По отношение на потреблението на енергия, целта е да се постигне неутрален въглероден баланс с отопление, осигурявано основно от дълбок геотермичен източник. Колкото до енергийното потребление, което не може да се намали, като например уличното осветление, то се осигурява от 40 000 квадратни метра фотоволтаични панели, разположени върху покривите. Управлението на водите, на отпадъците, както и използването на еко-материали също са обмислени с оглед на най-новите технологични постижения, като например автоматизираното събиране на отпадъците чрез подземна пневматична мрежа … почти за първи път във Франция!

centrale_photovoltaique_francois-grunberg-marie_de_paris

Един забележителен подход, който откриваме в зоната за съгласувано устройство на територията в екоквартала на Националния флот в град Коломб, е приложен с цел съживяване на градската тъкан, по-точно чрез преустройството на сградите на Националния флот, превърнали се в индустриална морга. Топлинна мрежа с използване на биомаса, сгради с ниско потребление на енергия и още редица съоръжения, даващи възможност за ограничаване на вредното въздействие върху околната среда, по-специално на енергийното потребление, чрез обновяване имиджа на територията.

Продължението през 2017 година

През пролетта на 2017 година представителите на градовете-лауреати в категориите „Устойчиво управление на отпадъците” и „Устойчиво управление на водите” ще могат на свой ред да осъществят учебно посещение във Франция, организирано съвместно от Министерството на околната среда и водите и Френското посолство в България. Общините Габрово, Годеч, Търговище и Каспичан ще имат възможност да са запознаят с добрите практики на своите френски колеги. За програмата все пак трябва да се почака до 2017 година!

maison-de-l-habitat-durable