Иновации в продукти, внедрени от Вебер

Иновации в продукти, внедрени от Вебер, редуцират до 76% от вредните CO2 емисии

Основните източници на вредни CO2 емисии при производство на стрителни продукти са: производство на суровини, транспорт (на суровини до производствена база, до търговския обект, до стротелния обект), производствения процес,  експлотационни качества на вложения продукт и неговата дълготрайност. В допълнение, отстраняването, депонирането на строителните отпадъци и ремонта могат да увеличат до над 150% СО2 отпечатъка на некачествена строителна дейност.

За намаляването на вредните емисии в целия цикъл на производство на строителни материали, Вебер разработи технология за производство на „леки продукти“, с което ежедневно намалява до 76%  вредните CO2 емисии.

 • Редукция на теглото:
  • Лепила за плочки ( set Комфорт) – 32% по-леки
  • Лепило-шпакловъчни смеси ( weber 470 P) -25 % по-леки
  • Зидарски разтоври (110G thermo) – 53% по-леки
  • Хастарни мазилки (202 P thermo) – 57% по-леки
 • Редуциране на транспортни разход
  За една жилищна сграда с РЗП 3000 м2, при употребата на споменатите леки продукти се спестяват ~ 211 тона, което означава намалени емисии от 10 транспортни единици.   Една опаковка спестява 37,5 km разстояние,а един палет –  1.580 km разстояние
 • Редуциране на емисии от производство
  Освен емисии от транспорт, се спестяват и емисии от производство, което при този тип продукти е от 220 до 430 kg CO2 / ton или 68.5 тона спестени емисии
 • Създаване на две производствени бази, близко до пазара и суровините
  Продукти, произведени чрез “зелени технологии”,чрез минимален транспорт, включени в енергийно ефективни решения, вложени в енергийно позитивни сгради  създават устойчиви сгради с минимален СО2 отпечатък. Продуктите, произведени от Вебер са устойчиви във времето и запазва своята функционалност, допринасят за по-добри енергийно ефективни решения в сградите и имат минимална нужда от ремонтни дейности и подръжка.