Нова технология на Веолия

Нова технология на Веолия превръща отпадъчната вода в топлина

Веолия патентова  иновативната си технология Energido, чрез която превръща отпадъчната вода в топлина, а с нея отоплява плувни басейни в Марсилия, Франция. Energido загрява водата в басейните на престижния център Cercle de Nageurs de Marseille (CNM).

Превръщането на отпадъчната вода в топлинна и електрическа енергия е част от решенията на международната компания за оползотворяването на природните ресурси. Превръщането на биогаза, който се отделя в процеса на пречистване на отпадъчните води в енергия, се прилага в много от съоръженията, експлоатирани от Веолия по света. Така произведената енергия от водата задоволява нуждите от топлина и електричество на пречиствателната станция и затваря цикъла на производство като спестява не само ползването на конвенционална енергия, получена от природни ресурси, но и намалява значително отделянето на карбонови емисии в атмосферата. Патентованата система  Energido чрез топлообмен поддържа целогодишно постоянна температура от 27 градуса по Целзий в басейните с олимпийски размери в спортния център Cercle de Nageurs de Marseille. Разходите за електроенергия в комплекса са намалели с 35 на сто и с това се пестят 250 т карбонови емисии. Технологията работи в още два плувни комплекса – Aix-les-Bains и Арас, където се пестят средно между 75-90%  разходи за енергия.