Общините са основният фактор за осъществяване на политиките за енергийна ефективност

15 май 2018 г., София. Енергийната ефективност на сградите е от основно значение, особено когато  е доказано, че сградите са на първо място по енергийно потребление, изпреварвайки транспорта. Преодоляването на енергийната зависимост и все по-нарастващото потребление на енергия, събраха над 60 представители на общините, днес, в сградата на Френския институт. Поводът беше провеждането на третия семинар за енергийната ефективност на сградите, част от конкурс „ЕКООБЩИНА“ 2018, който се организира от посолството на Франция в България.

Таня Христова, Ерик Льобедел, Снежана Семова, Жан-Пол Оше, Иванка Петрова, Оливия дьо Малвил.

 

Домакин на събитието беше Н. Пр. Ерик Льобедел, посланик на Франция в България. Той спомена пред присъстващите, че проектите в областта на енергийната ефективност, осъществени от  българските общини, са изключително успешни. „Българските експерти са доказани професионалисти и благодарение на работата им в общините, резултатите са толкова добри. Именно местните власти са най-подходящите за предприемане на ефективни действия за справяне с климатичните промени“, подчерта той.

Гост на събитието бе Валентин Йовев, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството. Той обобщи направеното от МРРБ по отношение на енергийната ефективност като подчерта, че тя е водещ приоритет на Министерството пред последните години. „Вече е дошло времето да адаптираме икономиката и живота си така, че да ставаме все по-малко зависими от съществуващите енергийни ресурси, които да пестим за благото на идващите поколения“, завърши обръщението си зам.-министър Йовев.

Презентациите започнаха с лекцията на Таня Христова, кмет на Габрово. Ръководената от нея община спечели наградата в конкурс „ЕКООБЩИНА“ 2017 в категорията „Енергийна ефективност на сградите“ за големи общини. Г-жа Христова представи програмата за енергийна ефективност на обществените сгради и частните жилища и приоритетите на община Габрово в тази област.

Оливия дьо Малвил е координатор на FLAME (Федерация на местните агенции по енергия и климат). Това е независима организация, с нестопанска цел, която работи съвместно с местните публични власти и предоставя експертни съвети и информация. В своята презентация г-жа Малвил подчерта, че общините са в основата на успеха на политиките за енергийна ефективност и промяната на общественото мнение в тази посока. Според нея, най-добър ефект ще се постигне чрез мобилизиране на всички заинтересовани страни, стимулиране търсенето на проекти за енергийно обновление от страна на частните лица, насърчаване на банковия сектор и привличане на публичното финансиране. Като заключение, г-жа Малвил потвърди, че благодарение на общата работа с общините, местните агенции по енергия и климат във Франция са успели да постигнат положителен резултат в борбата с климатичните промени, изчерпването на енергийните ресурси и енергийната зависимост.

Община Смядово бе отличена като победител в категорията „Енергийна ефективност на сградите“ за малки общини в конкурс „ЕКООБЩИНА“ 2017. Иванка Петрова, кмет на Смядово представи  политиките на общината в тази област. Мерки за енергийна ефективност са приложени в над 8 общински сгради и в многофамилни жилища с обща разгърната застроена площ от 29 002 кв.м. Г-жа Петрова обобщи резултатите – постигнато е намаляване на енергопотреблението на домакинствата и икономия на разходите им през зимата. Обновяването на входовете на сградите, благоустрояването на междублоковите пространства и придобиването на нов и модерен облик на града, оказват благоприятен ефект с повишаване стойността на имотите и самочувствието на жителите.

Според френската законодателна рамка, Законът за енергийния преход за зелен растеж от 17 август 2015 г. е заложил няколко важни цели за трайна промяна по отношение на околната среда и енергийната ефективност. До 2030 г. трябва да се постигне намаляване с 40% на емисиите на газове с парников ефект в сравнение с 1990 г. и с 30% на потреблението на енергия от горива.

Жан-Пол Оше, председател на Местната агенция по енергия в Южен Бретан, делегиран съветник по енергийните въпроси на Агломерация Лориан и общински съветник в град Лориан, представи какви мерки са предприети от Агломерацията за изпълнението на горните цели.  Местните власти постигат това, залагайки енергийната ефективност и климата като фактор във всяка една от дейностите си. Приоритетни програми са намаляването на енергийното потребление от  уличното осветление, осъществяване на енергиен одит на обществени, търговски и частни сгради, замяна на електрическите конвекторни уреди за отопление с по-ефективни такива. Направена е и изолация на подпокривните пространства на обществени сгради. Проучват се и възможностите за отопление с биомаса и дървен материал.   

Всички общини могат да подават кандидатури за участие и в петте категории за тазгодишното издание на „ЕКООБЩИНА“. Крайният срок за изпращане на попълнените въпросници е 31 юли 2018 г. Следващият семинар, част от инициативата „ЕКООБЩИНА“ е посветен на устойчивото управление на публичните пространства, който ще се проведе на 29 май 2018 г. в сградата на Френския институт в България.

Конкурс „ЕКООБЩИНА“ се организира от Френското посолство в България в партньорство с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и с Министерството на околната среда и водите. Инициативата е под патронажа на Президента на Република България. Корпоративни партньори на инициативата са „Рено Нисан“ България, Saint-Gobain Weber България, Декатлон България, „Веолия“ България и Регионален фонд за градско развитие.

За конкурс „ЕКООБЩИНА“

Конкурсът ЕКООБЩИНА се организира от Френското посолство в България. Той се провежда за трета поредна година и е отворен за участието на всички български общини. Те трябва да попълнят въпросниците, поместени на сайта на инициативата и да ги изпратят преди крайния срок. Кандидатурите на общините ще бъдат оценявани от експертно жури във всяка една област. В края на конкурса ще бъдат връчени по две първи награди във всяка една от петте категории, съответно за община с население до 10 000 души и с население над 10 000 души за категорията  „Устойчиво управление на водите“ и до и над 40 000 души за останалите категории.

В изданието на конкурса през 2018 г., всички граждани и НПО, които имат интерес в областите спорт и здравословен начин на живот, ще могат да вземат участие в него. От всички кандидатури ще бъдат избрани 10, които в последствие ще бъдат поканени на уъркшоп за доусъвършенстване на идеите си.

Повече информация за конкурса можете да намерите като проследите линка www.ecoobchtina.bg. Следете всички новини за инициативата и на нейната фейсбук страница.

За повече информация, моля, обръщайте се към:

Сияна Гочева-Ангелова, PR Director, агенция Havas PR, 0884 666 338, pr@ecoobchtina.bg,

siana.gocheva@havas.bg