Семинар “Енергийна ефективност на сградите” 27 юни 2017

Възможност за еко-заеми с нулева лихва и данъчни облекчения във Франция за стимулиране на енергийната ефективност на жилищните сгради

Всички общини могат да подават кандидатурите си в конкурс „ЕКООБЩИНА 2017“ до 31 юли 2017 г.

27 юни 2017 г., София. Днес се проведе четвъртият, последен семинар, част от конкурса „ЕКООБЩИНА“ на тема „Подобряване на енергийната ефективност на обществените и жилищните сгради”. Официален гост на откриването бе Н. Пр. Ерик Льобедел, посланик на Франция в България и г-жа Гергана Благиева, директор на дирекция „Жилищна политика“ в МРРБ.

Над 50 представители на местната власт, експерти и партньори на инициативата присъстваха на семинара и лекциите на френските експерти и представителите на МРРБ.

Официални гост-лектори от Франция бяха г-н Ив-Лоран Саповал, съветник международно сътрудничество, дирекция „Жилищна политика, градоустройство и ландшафт“, Министерство на екологичния и солидарен преход и г-жа Елен Ван Елсланд, ръководител проекти „Устойчива жизнена среда”, Европейска метрополия Лил.

В своите лекции, гостите от Франция говориха за националния контекст по отношение на политиките на подобряване на енергийната ефективност на сградите във Франция и България.

Г-н Ив-Лоран Саповал, представи Националната стратегия за реновиране на сградите във Франция, в която се включват финансови помощи, предоставяни на разположение на ръководителите на проекти и насърчителна правно-нормативна уредба. Като пример за насърчаване на енергийната ефективност при новостроящите се сгради, г-н Саповал посочи бонуса от 30% към площта за застрояване, който се дава при строежа на онези сгради, доказали, че са или енергийно образцови, или екологично образцови, или с положителна енергия. „Целта ни е да обновяваме 380 000 жилища годишно. За да стимулираме гражданите, предоставяме възможност за еко-заем с нулева лихва, данъчни облекчения, ДДС с намалена ставка за дейности по реновиране, намаление на данък сгради за домакинствата, както и субсидии от Националната агенция за жизнената среда. По този начин успяваме да постигнем много добри резултати и да повишим енергийната ефективност на сградите в цяла Франция“, завърши г-н Саповал.

В своята лекция Елен Ван Елсланд представи какви са политиките на Европейска метрополия Лил за реновиране на индивидуалните жилища. Тя отличи най-важната роля на метрополията, а именно убеждаването и подпомагането на гражданите да се ангажират с дейности по устойчиво реновиране на жилището им.

За осъществяването на тази цел се прилага диверсифицирана стратегия за намеса с цел адаптиране към всички проекти. В нея се включват насърчаване създаването на проекти, чрез повишаване на осведомеността и квалифициране на проектите, чрез консултиране на широката общественост. Важен момент е персонализираната подкрепа за определяне на най-подходящата услуга за проектите на гражданите, а именно дейности по осведомяване, насърчаване, техническа подкрепа, финансово проектиране, ремонтни дейности. Не на последно място е и повишаването на компетентността на гражданите, чрез събития и анимации, достъпни за всички.

Лектор на семинара от българската страна беше Мирослав Янчев, кмет на община Златоград. На територията на Златоград има изградени 47 многофамилни жилищни сгради. Седем  от тях, които са с над 36 самостоятелни жилища, вече са обновени, а през настоящата година още девет ще бъдат санирани. „С реализираните енергийно ефективни мерки е постигната икономия на средства в приблизителен размер на 6 613 лв. годишно, равняващо се на 61 115 КWh спестена енергия и 18 тона СО2 по малко в атмосферата“, сподели г-н Янчев. За активната си политика в тази област, общината получи голямата награда в конкурс „ЕКООБЩИНА 2016“ в категория общини над 10 000 жители. „Благодарение на работните посещения във Франция, получихме възможността да споделим опит и добри практики с различни френски общини. Това позволи богат обмен на информация, която се надявам да приложим и в нашата община“, завърши г-н Янчев.

Г-жа Дима Лекова, експерт, дирекция „Жилищна политика” на МРРБ, представи политиката на министерството за повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор.

Общините могат да подават кандидатурите си в конкурс ЕКООБЩИНА 2017 до 31 юли 2017 г. Всяка една от тях може да кандидатства и в четирите категории. Официалната церемония по награждаването е планувана да се проведе през октомври 2017 г.

Корпоративни партньори на проекта са „Рено Нисан“ България,  Saint-Gobain Weber България, Schneider Electric България, „Софийска вода“ АД, част от „Веолия“. И тази година, компаниите ще дадат своите награди на общините-победители, като по този начин ще декларират подкрепата си за устойчивото развитие и добрите политики на местната власт.

 

За конкурс „ЕКООБЩИНА“ 

Конкурсът „ЕКООБЩИНА“ се организира от Френското посолство в България. Поводът за него е стратегията „Европа 2020“ и нейната водеща инициатива „Европа за ефективно използване на ресурсите“. Според нея всички ресурси трябва да се управляват устойчиво ― от суровините до енергията, водата, въздуха, земята и почвата. Постигането на тези глобални цели е възможно единствено, чрез постигането им в местните общности, за което отговорност носят местните власти.

Конкурсът се провежда за втора поредна година и е отворен за участието на всички български общини. Основните критерии, за които представителите на журито ще следят са: действителни постижения на общините в четирите разглеждани области;  проекти за следващите пет години; значимост на средствата, отделени за разглежданите области, спрямо наличния ресурс; оригиналност на инициативите. Поканени да участват в „ЕКООБЩИНА“ са всички български общини, като техните кандидатури ще бъдат оценявани от експертно жури във всяка една област. В края на конкурса ще бъдат връчени по две първи награди във всяка една от четирите категории, съответно за община с население до 10 000 души и с население над 10 000 души за категорията  „Устойчиво управление на водите“ и до 40 000 души и над 40 000 души за останалите категории.

Повече информация за конкурса можете да намерите като проследите линка www.ecoobchtina.bg. Следете всички новини за инициативата и на нейната фейсбук страница.

 

За повече информация, моля, обръщайте се към:

Сияна Гочева-Ангелова, PR Director, агенция Havas PR, 0884 666 338, pr@ecoobchtina.bg,

siana.gocheva@havas.bg