Семинар “Устойчиво управление на водите”, 23 май 2017

Френски експерти: Местни водни парламенти и публично-частното партньорство са успешните модели за управление на водите във Франция

Специалистите бяха гост-говорители на първия от четирите семинара, част от инициативата „ЕКООБЩИНА“

 

23 май 2017 г., София. Днес във Френския институт се проведе първият семинар, част от конкурса „ЕКООБЩИНА“ на тема „Оптимизиране на битово-питейното водоснабдяване и устойчиво управление на отпадъчните води“. Официален гост на откриването бе Атанаска Николова, заместник-министър на околната среда и водите. На семинара присъстваха над 40 представители на местната власт, експерти и партньори на инициативата.

Н.Пр. Ерик Льобедел, посланик на Франция в България, приветства присъстващите на форума. „Темата за устойчивото управление на водите е изключително интересна, тъй като позволява да кръстосаме българските и френските гледни точки, като това се превърне във възможност за обмяна на опит. Днес засягаме две много важни теми, като какви са ползите от междуобщинските сдружения за управление на водите и каква е ролята на публично-частните партньорства, като тяхното обсъждане ще бъде полезно и за двете страни“, каза в изказването си посланик Льобедел.

Министерството на околната среда и водите има дългогодишен опит в партньорството с френските институции и власти. Факт е, че първите планове за управление на речните басейни в България, както и системата за басейново управление в страната бяха разработени съвместно с френски партньори, каза Атанаска Николова в думите си към представителите на общините. „Доброто състояние на водите е цел, която основно се постига с прилагането на мерките за опазването на речните басейни. Убедена съм, че инициативата „ЕКООБЩИНА“ ще помогне за мобилизиране на усилията на всички заинтересовани страни за постигане на високите цели, които сме си поставили“, завърши тя.

Всички общини могат да участват в конкурс „ЕКООБЩИНА“, като могат да подават кандидатури и в четирите категории. Крайният срок за изпращане на попълнените въпросници е 31 юли 2017 г.

Официални гост-лектори от Франция бяха Маркюс Агбекодо, зам.-директор на Агенция за водите „Артоа – Пикарди”, Гаетан Боае, директор водоснабдяване и канализация, агломерационна общност Ланс-Лиевен и Жан-Пиер Бланкар, заместник-председател на агломерационна общност Ланс-Лиевен. В своите думи те подчертаха важността на тези семинари за двустранния обмен на опит и добри практики между Франция и България.

В лекцията си Маркюс Агбекодо, разясни, че във Франция хората знаят, че не плащат просто за водата, която потребяват, но за услугата да ползват вода за своите нужди. „Във Франция съществуват Местни водни парламенти, в които се определят какви ще са местните политики по отношение на водата, както и всичко свързано с норми и изисквания, отнасящи се до водния сектор в департамента. Благодарение на тези Парламенти, в които жителите имат представители, се взимат предвид всички нужди на частните и индустриалните потребители, както и какво трябва да се направи, за да се подобри състоянието на водата. Така във Франция се стига до прилагането на принципа  „Водата плаща за водата“. Същността му се изразява главно в това, че събраните суми от сметките за вода от битови и индустриални потребители след това биват инвестирани в дейности по пречистване на водата, грижа за околната среда и водните животински видове и задоволяване нуждите от вода“.

Във Франция има две структури в управлението на водите. Едната е публична, която осигурява инфраструктурата, както за водоснабдяването, така и за производството. Втората структура е частна, която отговаря за експлоатацията на услугата и за работата с клиентите. „Страната избира този модел, тъй като публичната структура управлява добре своята инфраструктура, следва политиката си за инвестиции, но пък няма опита за работа с клиенти, който имат частните оператори. За да имат успешно партньорство, местните власти трябва да определят политиката и плановете си за развитие, като оставят техническото изпълнение на частния си партньор“, каза Жан-Пиер Бланкар, заместник-председател на агломерационна общност Ланс-Лиевен.

Специален гост на събитието бе Таня Христова, кмет на община Габрово, която представи добрите практики, приложени в града. Габрово е и един от победителите в миналогодишното издание на конкурс „ЕКООБЩИНА“, в категорията „Устойчиво управление на водите“ за град над 10 000 жители. Като част от специалната награда в конкурса, г-жа Христова, взе участие в работно посещение в градовете Лил и Ланс. По време на визитата, тя се запозна с принципите на управление на водите в двата града и въведените иновации в тази сфера.

Лектор на семинара от българската страна  бе Светла Иванова, държавен експерт в отдел “Програмиране и планиране” на Министерството на околната среда и водите. Тя представи как Оперативна програма “Околна среда 2014-2020” е в подкрепа на прилагането на законодателството за околна среда в сектор „Води“.

Следващият семинар, част от инициативата „ЕКООБЩИНА“ е на тема „Устойчиво управление на битовите отпадъци – от събирането до икономическото и енергийното им оползотворяване” и ще се проведе на 31 май 2017 г., от 10 часа в сградата на Френския институт.

Конкурс „ЕКООБЩИНА“ се организира от Френското посолство в България в партньорство с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и с Министерството на околната среда и водите. Инициативата е под патронажа на Президента на Република България. Корпоративни партньори на инициативата са „Рено Нисан“ България, Saint-Gobain Weber България, Schneider Electric България и „Веолия“ България.

 

За ЕКООБЩИНА 

Конкурсът „ЕКООБЩИНА“ се организира от Френското посолство в България. Поводът за него е стратегията „Европа 2020“ и нейната водеща инициатива „Европа за ефективно използване на ресурсите“.

Конкурсът се провежда за втора поредна година и е отворен за участието на всички български общини. В първото издание на конкурса през 2016 г., участие взеха над 30 общини, които подадоха 48 кандидатури в четирите категории. Десетте общини победители бяха оценени за добрите практики и постиженията си в устойчивото развитие. Техни представители посетиха френските градове Париж, Лил, Страсбург и Ланс, като по време на пътуването се запознаха с представители на местната администрация, получиха добри съвети и ноу-хау.

Поканени да участват в „ЕКООБЩИНА“ са всички български общини, като техните кандидатури ще бъдат оценявани от експертно жури във всяка една областите – „Устойчиво управление на водите“, „Устойчиво управление на битовите отпадъци“, „Устойчива мобилност“, „Енергийна ефективност на сградите“. В края на конкурса ще бъдат връчени по две първи награди във всяка една от четирите категории, съответно за община с население до 10 000 души и с население над 10 000 души за категорията  „Устойчиво управление на водите“ и до и над 40 000 души за останалите категории.

Повече информация за конкурса можете да намерите като проследите линка www.ecoobchtina.bg. Следете всички новини за инициативата и на нейната фейсбук страница.