Умен дом

Шоуруум „Умен дом” отвoри врати в офиса на Шнайдер Електрик в София. На място системата за домашна автоматизация е изградена изцяло – от електрическата инсталация до запаметените сцени на осветление и температура. В зависимост от желанието си гостите имат възможност да научат повече за структурата, изграждането и прогамирането на една интелигентна система или просто да усетят удобството на работата с KNX бутониерите и комфорта, който ни дава умният дом в ежедневието. Абревиатурата KNX е името на най-разпространения комуникационен протокол, използван за домашна автоматизация, а Шнайдер Електрик е член на международната KNX асоциация.

Системата в шоуруума управлява осветление и отопление, a софтуерът прави връзка между слънчево греене, щори и температурни режими, като осигурява оптимален разход на енергия за поддържане на зададените градуси. Потреблението на енергия може да се визуализира графично посредством приложение за мобилен телефон и таблет. Приложението позволява още отдалечено управление на всички функции в дома, както и получаване на картина от охранителните камери на дисплея на устройството ви.

Изграденото пространство дава реална представа за нивото на комфорт и ефективност, което постига един умен дом. Това е инвестиция, която се отплаща чрез спестяване в бъдеще, но и с несравними удобство и сигурност още днес.