Устойчивата градска мобилност – източник на атрактивност за общините и удовлетворение за гражданите

Третият семинар за общини, част от конкурс „ЕКООБЩИНА“, събра над 50 общини  

19 май 2016 г., София. Днес се проведе третият семинар, част от конкурса „ЕКООБЩИНА“ на тема „Устойчивата градска мобилност чрез оптимизиране на транспорта на хора и стоки – източник на атрактивност за териториите и на удовлетворение за гражданите“. Официален гост на събитието бе Валери Найденов, зам.-главен директор, главна дирекция “Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Над 50 представители на общините в България взеха участие в събитието. Приветствие към присъстващите направи Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на Франция в България.
„Политиката на МРРБ за постигане на устойчиво и интегрирано регионално развитие e постоянна. Успешно приключихме Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“, като голям процент от средствата по тази програма бяха отделени за интегрирано градско развитие, в това число устойчив градски транспорт и енергийно обновяване на сгради. Усилията ни бяха насочени към изграждането на природосъобразен обществен градски транспорт, но така също и на интелигентни системи за управление на трафика в големите градове. Новата Оперативна програма за периода 2014 – 2020 г. продължава и надгражда тази политика“, каза Валери Найденов.
В своята лекция Патрисия Дьольом, директор научно-изследователска дейност към Институт за наука и технологии на транспорта, на устройството на териториите и на мрежите, представи как и защо гражданите трябва да използват по-малко автомобилите си. За да подобрят безопасността на пътя, във Франция властите въвеждат законови мерки, укрепват образованието на младите по безопасност на движението, подобряват съдържанието на изпитите за свидетелство за правоуправление на МПС и др. За да опазят околната среда са насърчени развитието на щадящите мобилности (велосипед, ходене пеша), на колективния транспорт с обособен път, както и споделеното използване на автомобила (съвместно придвижване, автомобил под наем). „Резултатите са показателни – постигнато е намаляване броя на автомобилите по пътя и те са все по-малки по размер“, завърши г-жа Дьольом.
Според Жозеф Берета, председател на Националното сдружение за насърчаване на електрическата мобилност във Франция в Европа всяка година броят на регистрираните електромобили нараства с 50 процента. Затова правителството във Франция предприема активни действия за насърчаване на електрическата мобилност, сред които предлагане на бонуси при закупуването на електромобили, хибридни автомобили със и без зареждане и възможност за инсталиране на зарядни станции пред новопостроени сгради. Като резултат от това броят на регистрираните електрически автомобили и хибридните такива се увеличава с всяка година. Към края на 2015 г. зарядните станции, достъпни за граждани, са 3169 бр. със над 10 100 бр. колонки за зареждане.
Ламия Руло-Тирауи, отговорник проекти към Генерална дирекция „Мобилност”, метрополия Нант, сподели опита на администрацията на града при въвеждането на план за градска мобилност. В метрополия Нант има над 2,3 млн. пътувания на ден. За облекчаване на трафика са увеличени алтернативите на автомобилния транспорт, преразгледана е пътната мрежа, въведени са нови речни връзки, подобрена е сигурността и достъпността на пътя и др. Като резултат днес на територията на метрополия Нант има 500 км велоалеи и 6000 места за паркиране на велосипеди, 58 паркинга с капацитет 8 500 места, от които 986 за велосипеди.
Лектори на семинара от българската страна бяха Зорница Хаджидимитрова, гл. експерт, главна дирекция “Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” на МРРБ и Ангел Буров от Университета по архитектура строителство и геодезия. Те представиха съответно българските приоритети в сферата на устойчивия градски транспорт и гледната точка за постигнатия и необходимия напредък в сферата на устойчивата мобилност в българските общини.
Последният семинар, част от конкурс „ЕКООБЩИНА“ на тема „Енергийна ефективност на сградите“ ще се проведе на 16 юни 2016 г.