Устойчива градска мобилност или защо в градовете трябва да се развива колоезденето и ходенето пеша

До 2030 г. във Франция хората, използващи лични автомобили ще са толкова, колкото и придвижващите се пеша

 

26 юни 2018 г., София.

Градовете – място за хора или за автомобили и Как да направим живота си по-приятен в една среда, превземана от транспортните средства, бяха сред темите обсъждани на петия семинар, част от инициативата „ЕКООБЩИНА“ 2018.  Той бе посветен на устойчивата градска мобилност и предизвика значителен интерес у представителите на общините.

По традиция, Н. Пр. Ерик Льобедел, посланик на Франция в България откри събитието. Той приветства гостите на семинара, като изрази убедеността си, че всички присъствали днес, както и участниците в предишните семинари, ще подадат кандидатурите си за участие в конкурсната част на инициативата.

„Устойчивата градска мобилност е сред приоритетите в дневния ред на Европа и се разглежда наравно с другите актуални въпроси, свързани с развитието и модернизацията на държавите. Прилагането на мерките за устойчивата мобилност ще решат редица проблеми, пред които са изправени днес големите градове по света“, каза Валентин Йовев, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството.

Първи лектор на семинара бе г-жа Силви Банун, междуведомствен координатор – развитие на практиките на използване на велосипед към Министерство на екологичния и солидарен преход. Тя представи каква е френската стратегия за насърчаване използването на колело в градовете или Защо колоезденето и ходенето пеша трябва да се развиват? Силви Банун подчерта, че създаването на обществените пространства цели генериране на социална връзка между хората. Затова и градовете трябва да бъдат проектирани така, че да бъдат в полза на хората, а не на автомобилите. Като добър пример тя представи програма за стимулиране на децата да използват велосипед и да ходят пеша. Едновременно с това, в тази програма е залегнало и адаптирането на градоустройствените планове, за да се улесни този екологичен начин на придвижване.

Използването на велосипед и придвижването пеша имат много предимства и по отношение на борбата срещу изменението на климата, здравето и енергийната ефективност (по-малко използване на моторизиран транспорт). Не трябва да се подценяват и икономическите предимства, които се наблюдават в райони, където присъствието на автомобили е ограничено, а именно: стойността на недвижимите имоти се покачва, увеличава се желанието на хората да излизат и да посещават търговски и културни обекти. За да се постигнат тези добри резултати, г-жа Банун предлага конкретни решения като намаляване на максималната допустима стойност на скоростта на автомобилите в центъра на града и улесняване изграждането и използването на велоалеи и пешеходни пътеки.

Системите за насърчаване на гражданите и фирмите в проактивното използване на обществения градски транспорт, бе темата на презентацията на Жан-Франсоа Рьотиер, бивш заместник-председател по транспорта в Метрополия Нант. Той обясни, че транспортът е реален инструмент за превръщането на градовете в по-добро място за живеене. Важна стъпка за това е демократизирането на транспорта или с други думи превръщането му в достъпен за всички. Стратегията за осъществяването на тези цели включва благоприятстване на кратки пътувания, координиране на транспортната мрежа, „успокояване на трафика“ (намаляване на допустимата скорост в градовете), намаляване използването и мястото за автомобили и не на последно място, стимулиране на промяната в навиците на хората по отношение на придвижването. Жан-Франсоа Рьотиер подчерта, че през 2030 г. във Франция се очаква броят на хората, които се придвижват в градовете със собствен автомобил да е равен на този на хората, ходещи пеша (и двете около 30%). За сравнение през 2002 година, разликата е била над 28% в полза на автомобилите.

Специален гост на петия семинар от българска страна беше Чанка Коралска, заместник-кмет по строителство, инвестиции и регионално развитие в Община Бургас. Тя представи плана за градска мобилност на общината и развитието на координацията с гражданите. Според него за периода 2014 – 2020 г. интегрираният модел за управлението на градската мобилност обхваща изграждането и оборудването на буферни  паркинги на ключови места, обвързани със системата на обществения транспорт, въвеждане на система за интегрирано управление на обществени паркинги, както и реконструкция и оборудване на светофарно регулирани кръстовища. За своите успешни и устойчиви политики в областта на мобилността, община Бургас бе излъчена като победител в същата категория в миналото издание на конкурс „ЕКООБЩИНА“ 2017.

Вторият лектор бе Радостина Петрусенко, главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” на МРРБ, която запозна присъстващите с  възможностите за финансиране на общините по отношение на устойчивия градски транспорт.

Днешният семинар беше последното от поредицата събития, част от програмата на „ЕКООБЩИНА“ 2018. В следващия етап от конкурса общините, които искат да кандидатстват,  трябва да попълнят въпросниците за всяка желана категория и да ги изпратят за оценка от  експертното жури. Всички общини могат да подават кандидатури за участие и в петте категории, а крайният срок за изпращането им е 31 юли 2018 г.

Конкурс „ЕКООБЩИНА“ се организира от Френското посолство в България в партньорство с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и с Министерството на околната среда и водите. Инициативата е под патронажа на Президента на Република България. Корпоративни партньори на инициативата са „Рено Нисан“ България, Saint-Gobain Weber България, Декатлон България, „Веолия“ България и Регионален фонд за градско развитие.

За повече информация, моля, обръщайте се към:

Сияна Гочева-Ангелова, PR Director, агенция Havas PR, 0884 666 338, pr@ecoobchtina.bg,

siana.gocheva@havas.bg