Устойчиво управление на водния ресурс: Габрово и Годеч на посещение в Ланс

Третото учебно посещение за общините лауреати на конкурса ECOOBCHTINA 2016 се проведе от 22 до 24 февруари 2017 г. в гр. Ланс. Финансирано от българското Министерство на околната среда и водите, това посещение даде възможност на представителите на общините лауреати в категорията управление на водите – Габрово и Годеч, да наблюдават политиките и практиките, прилагани във Франция в тази област.

Ланс: от индустриално минало към устойчиво бъдеще

Територията на Агломерационната общност Ланс-Лиевен (АОЛЛ) е белязана от интензивна индустриална експлоатация, свързана с добива на въглища. Въздухът, водата и природните ресурси по отношение на биоразнообразието търпят последствията от интензивния и замърсяващ минен добив още от XIX век.

Водена от г-жа Таня Христова, кмет на Габрово, българската делегация се запозна с усилията, положени от Агломерационната общност за доставянето на качествена вода на жителите независимо от замърсяването. За да отговорят на предизвикателствата, АОЛЛ и нейният доставчик Véolia са работили по картирането на мрежата на агломерацията с цел оптимизирането на организацията, доставянето и използването на водата.

Учебното посещение даде също така повод да се оценят общинските обединения, които позволяват създаването на синергия в използването на финансовите средства при изграждането и реновирането на инфраструктурите.

 

Значение на обединенията между публичния и частния сектор

Българските представители на двата града лауреати бяха поканени след това от г-н Жан -Пиер Бланкар, заместник-председател на Агломерационната общност Ланс-Лиевен, да посетят звено за денитриране и станция за пречистване на питейна вода, за да се наблюдават различните цикли на пречистване на водата.

Независимо че партньорството между АОЛЛ и нейният оператор Véolia се сблъсква с някои трудности, ползите от него са неоспорими. Както обясни г-н Франк Бенишу, директор на регионалния център „Nord Véolia Eau France”, Véolia отговаря за връзките с клиентите, за управлението на жалбите и за различни технически проблеми. За целта над 130 служители работят активно в региона, като една част от тях са постоянно на разположение при неотложни случаи.

Този начин на функциониране позволява да се оптимизира обслужването на клиентите, като се ограничават течовете по мрежата. През 2013 г. партньорството между град Ланс, АОЛЛ и дружество Véolia доведе до изграждането на чешма с питейна вода, до която гражданите имат свободен достъп, намираща се в центъра на градината Шошоа.

Следващите значими събития на конкурса ECOOBCHTINA

Това първо издание на конкурса ECOOBCHTINA в България ще завърши с учебно посещение от 22 до 24 март на представители на общините лауреати Търговище и Каспичан в областта на устойчивото управление на отпадъците.

Предвид успеха на тази инициатива сред общините, институционалните и частните партньори и медиите, конкурсът ECOOBCHTINA ще се проведе отново с второ издание на 16 май тази година.