Устойчиво управление на публичните пространства или как да направим градовете уютни, чисти и приятни за живеене

Морис Франсоа, Ерик Льобедел, Мартин Заимов, Жоел Лаверн

 

29 май 2018 г., София. Социалната функция на градското пространство и как то трябва да бъде в услуга на човека, бяха сред темите, обсъдени на четвъртия семинар, част от инициативата „ЕКООБЩИНА“ 2018.  Темата бе „Устойчиво управление на публичните пространства“. Това е една от новите категории в конкурса и в нея могат да участват всички български общини. Интересът от страна на местната власт беше значителен, като на събитието в сградата на Френския институт днес, присъстваха повече от 45 представители на общините и студенти по урбанизъм.

Домакин на събитието беше Н. Пр. Ерик Льобедел, посланик на Франция в България. По традиция той приветства присъстващите на семинара. „Създаването на две нови категории в третото издание на „ЕКООБЩИНА“, едната от които е за управление на публичните пространства, говори за успеха на проекта и интереса към него от страна на българските общини“, каза той. За да подчертае значимостта на тази нова тема, посланик Льобедел направи препратка към политиките за подобряване на градската среда във Франция преди и сега. Дълги години основен приоритет е бил строежът на красиви сгради. Днес, обаче, на преден план излиза важността да се дава път на проекти, създадени от градските проектанти, за да се благоприятства изграждането на градове, в които всички ще живеем с удоволствие.

Първи лектор на семинара бе Мартин Заимов, директор на Регионалния фонд за градско развитие. Той представи финансовите инструменти на разположение на общините за инвестиране в проекти за улично осветление, за устройство на обществените и зелени пространства.

По време на презентацията си, г-н Заимов уточни, че „Всички ние  –  местна  и  централна администрация,  бизнеса  и  гражданите,  трябва  да участваме в публичните инвестиции. С разумните инвестиции може да се повиши качеството на публичната услуга, като по този начин и  хората ще бъдат склонни да платят повече за нея, и ще имат по-голяма грижа за опазването ѝ“. Той продължи с няколко примера за осъществени проекти от Регионалния фонд за градско развитие, като подчерта важността на публично-частното партньорство в подобряването на градската среда и нейното по-лесно управление.

Силвия Чакърова и Мила Йолова от Съюза на урбанистите в България, представиха добрите практики в областта на управлението на публичните пространства в България и по-специално  улично осветление, градоустройство и зелени пространства.

Жоел Лаверн, директор на дирекция „Обществено осветление“, община Тулуза, представи стратегията на общината за обновяването на инфраструктурата на градското улично осветление. Той обясни, че във Франция, уличното осветление е източник на икономии за местните публични финанси и на валоризиране на архитектурното наследство на един град. Решението, което е взела управата на Тулуза е използването на LED осветление, което води до намаляване на потреблението и съответно на разходите.

Морис Франсоа, бивш директор по публични пространства към метрополия Нант, говори за  стратегията за устройство и управление на публичното пространство, приложена в гр. Нант – Зелена столица на Европа за 2013 г.

Той изведе няколко основни приоритета в грижата за общественото пространство в неговата метрополия – чистотата и глобалния подход за управление. Превръщането на града в чист и уютен е постигнато благодарение на стимулиране действията на обществото в тази насока. Освен това са мобилизирани   служителите   на   специализираната   служба   по чистотата,  като  се  дава  нова  стойност  на  професията  им  и  те  са  приобщени към проектирането на благоустрояването. Основната цел на глобалния подход за управление е да се допринесе за утвърждаването на идентичността и атрактивността на метрополията при зачитане на характера на отделните ѝ квартали. Важни са също и осигуряването на добро функциониране на града и подпомагането на неговото развитие, както и оптимизирането на разходите.

Резултатите са показателни – постигнат е успех в изграждането на истинска култура на общественото пространство, която е споделена от всички жители на града и която е придала стойност и значимост на всички професии.

Всички общини могат да подават кандидатури за участие и в петте категории на тазгодишното издание на „ЕКООБЩИНА“. Крайният срок за изпращане на попълнените въпросници е 31 юли 2018 г. Следващият семинар, част от инициативата „ЕКООБЩИНА“ е на тема „Разработване на транспортни услуги, адаптирани към нуждите на заинтересованите страни на съответната територия” и ще се проведе на 26 юни 2018 г. в сградата на Френския институт в България.

Конкурс „ЕКООБЩИНА“ се организира от Френското посолство в България в партньорство с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и с Министерството на околната среда и водите. Инициативата е под патронажа на Президента на Република България. Корпоративни партньори на инициативата са „Рено Нисан“ България, Saint-Gobain Weber България, Декатлон България, „Веолия“ България и Регионален фонд за градско развитие.

Следете всички новини за инициативата и на нейната фейсбук страница.

За повече информация, моля, обръщайте се към:

Сияна Гочева-Ангелова, PR Director, агенция Havas PR, 0884 666 338, pr@ecoobchtina.bg,

siana.gocheva@havas.bg