Архив семинар „Води“ 2017

Целта е доставяне на вода на потребителите, но и по-добро третиране и оползотворяване на отпадъчните води на домакинствата и икономическите дейности в контекст, в който водата става все по-рядък ресурс. За българските общини това предполага обновяване и надграждане на тяхната инфраструктура за управление на отпадъчните води, както и на канализационната мрежа. Близо 30% от тях не разполагат с канализационна мрежа и загубите на вода наближават 60 процента. Ситуация, която води до изхвърляне на непречистени води в околната среда и засилен натиск върху все още неизползвани запаси с добро качество.

Новите технологии в сектор водоснабдяване и канализация позволяват обаче оптимизиране на потреблението, използване на отпадъчните води за производство на топлинна енергия или пречистване на водите при намалено енергопотребление.

Първият семинар от конкурса ЕКООБЩИНА, посветен на управлението на водите, ще се проведе на 23 май във Френския институт в България. Н.П. г-н Ерик Льобедел, посланик на Франция в България, ще произнесе реч за откриването на семинара, на който се очаква да присъства и българският министър на околната среда и водите.

Трима висококвалифицирани френски експерта ще се изкажат на семинара. Те ще обяснят в подробности управлението на водите във Франция и ще дадат конкретни примери за това как то се осъществява в една агломерационна общност чрез публично-частни партньорства.

Семинарът ще даде възможност на една община лауреат от издание 2016 на конкурса да представи инвестициите и добрите практики, които е развила, както и да сподели получения опит благодарение на учебното си посещение във Франция.

⇒ Предварителна програма на семинара

 

Презентации от събитието може да намерите по-долу: 

 

  • Г-н Маркюс Агбекодо, директор на Агенция за водите „Артоа – Пикарди”

Управление на водите във Франция: разпределяне на правомощията между държавата и местните общности, определяне цената на водата, перспективи.

∇ Презентация на Маркюс Агбекодо (БГ)

Présentation de M. Marcus Agbekodo (FR)

 

  • Г-жа Светла Иванова, държавен експерт, отдел “Програмиране и планиране”, ГД “ОПОС”, Министерство на околната среда и водите

Оперативна програма “Околна среда 2014-2020” в подкрепа на прилагането на законодателството за околна среда в сектор води

Презентация на Светла Иванова (БГ)

 

  • Г-н Гаетан Боае, директор водоснабдяване и канализация,  агломерационна общност Ланс-Лиевен

Стратегията „Управление на отпадъчните води и водоснабдяването” в агломерационната общност Ланс-Лиевен: икономическите предимства от междуобщинското сътрудничество.

 

  • Г-н Жан-Пиер Бланкар, заместник-председател на агломерационна общност Ланс-Лиевен

Представяне на партньорството между община и частен оператор: възлагане на обществена поръчка за управление на водите в агломерационната общност Ланс-Лиевен.

Презентация на Гаетан Боае и Жан-Пиер Бланкар (БГ)

Présentation de M. Gaëtan Boyer et M. Jean-Pierre Blancart (FR)

 

  • Г-жа Таня Христова, кмет на Габрово, община лауреат на конкурса „ЕКООБЩИНА 2016“ в категория „устойчиво управление на водите” за град над 10 000 жители

Програмата за реновиране на ВиК мрежата в община Габрово