Архив семинар „Енергийна ефективност“ 2017

Енергийната ефективност на сградите е от основно значение, когато знаем, че сградите заемат първо място по енергийно потребление, изпреварвайки транспорта. Сградният фонд включва не само промишлените обекти, но и домакинствата и търговските обекти. Общините имат ключова роля със своето пряко управление на обществения сграден фонд (офиси, басейни, училища и др.) и стимулите, които въвеждат, за да насърчат предприятията и гражданите, на нивото на отделния жител, да инвестират в подобряването на енергийната ефективност на частния сграден фонд.

Остарелият сграден фонд и преобладаващите многофамилни жилищни сгради в България, които са в основата на големия брой жилища с лоши енергийни характеристики, предлагат добри възможности за подобрения с икономии на енергия, надвишаващи 30 процента. Новите технологии позволяват оптимизиране на потреблението за електроуредите, увеличаване на топлинната инертност на сградите, а най-новото поколение изолационни материали – ограничаване на загубите на топлина. Икономии, които представляват осезаем принос към икономическата конкурентоспособност, борбата с енергийната несигурност и затоплянето на климата, като най-евтината и най-чиста енергия остава тази, която не се консумира.

Четвъртият семинар на конкурса ЕКООБЩИНА, посветен на подобряването на енергийната ефективност на обществените сгради и жилищата, ще се проведе на 27 юни във Френския институт в България*. Н.П. г-н Ерик Льобедел, посланик на Франция в България, ще произнесе реч за откриването на семинара, на който се очаква да присъства и българският министър на регионалното развитие и благоустройството.

Двама висококвалифицирани френски експерта ще се изкажат на семинара, за да представят, от една страна, Националната стратегия за обновяване на сградите във Франция, и, от друга, програмата за енергийно обновяване на еднофамилните жилища в една метрополия.

Семинарът ще даде възможност на една община лауреат от издание 2016 на конкурса да представи инвестициите и добрите практики, които е развила, както и да сподели получения опит благодарение на учебното си посещение във Франция.

⇒ Предварителна програма на семинара.

 

Презентации от събитието може да намерите по-долу:  

  • Г-н Ив-Лоран Саповал, съветник международно сътрудничество, дирекция „Жилищна политика, градоустройство и ландшафт“, Министерство на екологичния и солидарен преход

Националната стратегия за реновиране на сградите във Франция : финансови помощи, предоставяни на разположение на ръководителите на проекти и насърчителна правно-нормативна уредба.

Презентация на Ив-Лоран Саповал (БГ)

Présentation de M. Yves-Laurent Sapoval (FR)

 

  • Г-жа Дима Лекова, експерт, дирекция „Жилищна политика”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор

∇ Презентация на Дима Лекова (БГ)

 

  • Г-н Мирослав Янчев, кмет на община Златоград, община лауреат на конкурса „Екообщина 2016“ в категория „Енергийна ефективност” за град с над 10 000 жители

Програмата за енергийна ефективност на обществените сгради и на частните жилища на община Златоград

∇ Презентация на Мирослав Янчев (БГ)

 

  • Г-жа Елен Ван Елсланд, ръководител проекти „Устойчива жизнена среда”, Европейска метрополия Лил

Програмата за енергийно реновиране на индивидуалните жилища в Европейска метрополия Лил

∇ Презентация на Елен Ван Елсланд (БГ)

Présentation de Mme Hélène Van Elslande (FR)