Архив семинар „Мобилност“ 2017

Транспортният сектор представлява близо една трета от общото потребление на енергия.  Следователно устойчивата мобилност има за цел да гарантира ефективни начини на транспорт със слаб екологичен отпечатък както за хората, така и за стоките.

С развитието на търговията по Интернет през последните години транспортът и доставките на стоки в градска среда се увеличиха драстично и така наречената „градска логистика” също се превърна в поле за експериментиране в сферата на споделените транспортни потоци, екологичната и интелигентна мобилност, интермодалния транспорт и планирането на градско и междуобщинско равнище.

Тази структурна промяна в сектора предполага значителни инфраструктурни инвестиции за общините, които отговарят за обществения транспорт и са в състояние да предизвикат промяна в поведението на отделния потребител и в практиките на предприятията. По-доброто пространствено планиране с цел улесняване на трафика и услугите по градски транспорт, осигуряването на обезопасени пространства за велосипедисти в рамките на уличната мрежа, опростяването на системата за продажба на билети и въвеждането на успешни комбинации от обществен транспорт са все насоки за работа, позволяващи ограничаване на замърсяването, шума и енергийното потребление за целите на една по-устойчива мобилност.

Третият семинар на конкурса ЕКООБЩИНА, посветен на устойчивото управление на мобилността и градския транспорт, ще се проведе на 13 юни*. Н.П. г-н Ерик Льобедел, посланик на Франция в България, ще произнесе реч на откриването на семинара, на който се очаква да присъства и българският министър на регионалното развитие и благоустройството.

Трима висококвалифицирани френски експерта ще се изкажат на семинара. Те ще разяснят политиките на национално ниво, прилагани в градовете Париж и Страсбург, с цел улесняване на устойчивата градска мобилност.

⇒ Предварителна програма на семинара

 

Презентации от събитието може да намерите по-долу:  

  • Г-жа Кристел Шабрьодие, зам.-председател на AVERE France, Национална асоциация за развитие на електрическата мобилност и делегат за институционалните отношения на групата « La Poste »

Френската политика за подкрепа на електромобила

∇ Презентация на Кристел Шабрьодие (1) (БГ)  – Презентация на Кристел Шабрьодие (2) (БГ)

∇ Présentation de Mme Christelle Chabredier (1) (FR) – Présentation de Mme Christelle Chabredier (2) (FR)

 

  • Г-н Зихни Дурмуш, Главна дирекция „Градско и регионално развитие“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Българските приоритети в сферата на устойчив градски транспорт

Презентация на Зихни Дурмуш (БГ)

 

  • Г-н Пиер Анауер, отговорник проекти „Управление на мобилността“, Европейска метрополия Страсбург

Устойчивото градско развитие в Страсбург: превръщане на градския център в пешеходна зона, улесняване на придвижванията център/периферия и насърчаване към щадяща и електрическа мобилност

Презентация на Пиер Анауер (БГ)

Présentation de M. Pierre Hanauer (FR)

 

  • Г-н Жан-Франсоа Рьотиер, бивш зам.-председател по транспорта, Метрополия Нант

Намаляване на автомобилите в централната част на Париж чрез насърчаване на автомобилистите към използване на колективните видове транспорт

Презентация на Жан-Франсоа Рьотиер (БГ)

Présentation de M. Jean-François Retière (FR)