Архив семинар „Отпадъци“ 2017

Според френския Национален център за независима информация за отпадъците всеки европеец генерира всяка година 550 килограма битови отпадъци, 90 % от които биха могли да бъдат рециклирани (27%) или третирани биологично (63%). За градовете това е истинско находище на оползотворяеми материали, но и една сложна дейност, която включва сортиране, събиране, третиране и оползотворяване в гъсто населените градски пространства, където трафикът и тесните улици усложняват събирането, а изграждането на инсталации за третиране се оказва по-трудно. Увеличаването на опаковките е в основата и на увеличаване на обемите разнородни материали, трудни за рециклиране, както и на риска от нерегламентирани сметища.

В този контекст устойчивото управление на битовите отпадъци е едновременно екологичен, икономически и енергиен приоритет за общините. Целта е по-добро структуриране на производствата, изграждане на ефективна инфраструктура за оползотворяване в сътрудничество с частни предприятия, свързване на някои инсталации с мрежата на топлофикация например.

Вторият семинар на конкурса ЕКООБЩИНА, посветен на управлението на битовите отпадъци, ще се проведе на 31 май във Френския институт в България*. Н.П. г-н Ерик Льобедел, посланик на Франция в България, ще произнесе реч на откриването на семинара, на който се очаква да присъства и българският министър на околната среда и водите.

Двама висококвалифицирани френски експерта ще се изкажат на семинара. Ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с приоритетите в Националния план за управление на отпадъците във Франция и с проучването на предимствата на междуобщинското сътрудничество при разработването на обща стратегия за управление на отпадъците.

Семинарът ще даде възможност на една община лауреат от издание 2016 на конкурса да представи инвестициите и добрите практики, които е развила, както и да сподели получения опит благодарение на учебното си посещение във Франция.

⇒  Предварителна програма на семинара.

 

Презентации от събитието може да намерите по-долу:  

 

  • Г-н Рафаел Гуастави, заместник-ръководител на отдел „Събираемост и оползотворяване на отпадъците“, Агенция по околна среда и овладяване на енергията (ADEME)

Националният план за управление на отпадъците във Франция: фокус върху постиженията в областта на рециклирането и намаляването на отпадъците при източника

Презентация на Рафаел Гуастави (БГ)

Présentation de M. Raphael Guastavi (FR)

 

  • Г-жа Жаклина Методиева, държавен експерт, отдел “Програмиране и планиране”, ГД “ОПОС”, Министерство на околната среда и водите

Възможности за финансиране по приоритетна ос 2 “Отпадъци” на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020”

Презентация на Жаклина Методиева (БГ)

 

  • Г-н Митко Панайотов, зам.-кмет на община Търговище, община лауреат на конкурса „Екообщина 2016“ в категория „Устойчиво управление на отпадъците” за град над 10 000 жители

Презентация на Митко Панайотов (БГ)

 

  • Г-н Мишел Льопилие, директор „Отпадъци” в Европейска метрополия Лил

Стратегия за управление на битовите отпадъци на Европейска метрополия Лил: икономически предимства от междуобщинското сътрудничество

∇ Презентация на Мишел Льопилие (1) и Презентация (2) (БГ)

Présentation de M. Michel Lepilliet (1) et 2ème présentation (2) (FR)

 

  • Г-н Мишел Льопилие, директор „Отпадъци” в Европейска метрополия Лил

Представяне на партньорството между община и частен оператор: възлагане на обществена поръчка за енергийното оползотворяване на битовите отпадъци

∇ Презентация на Мишел Льопилие (3) (БГ)

∇ Présentation de M. Michel Lepilliet (3) (FR)