Архив Семинар „Води“ 2018

Целта е доставяне на вода на потребителите, но и по-добро третиране и оползотворяване на отпадъчните води на домакинствата и икономическите дейности в контекст, в който водата става все по-рядък ресурс. За българските общини това предполага обновяване и надграждане на тяхната инфраструктура за управление на отпадъчните води, както и на канализационната мрежа. Близо 30% от тях не разполагат с канализационна мрежа и загубите на вода наближават 60 процента. Ситуация, която води до изхвърляне на непречистени води в околната среда и засилен натиск върху все още неизползвани запаси с добро качество.

Новите технологии в сектор водоснабдяване и канализация позволяват обаче оптимизиране на потреблениетоизползване на отпадъчните води за производство на топлинна енергия или пречистване на водите при намалено енергопотребление.

Първият семинар от конкурса ЕКООБЩИНА, посветен на управлението на водите, ще се проведе на 17 април във Френския институт в България*. Н.П. Ерик Льобедел, посланик на Франция в България, ще произнесе реч на откриването на семинара, на който ще присъства и българският министър на околната среда и водите, господин Нено Димов.

Двама високопоставени френски експерти ще се изкажат на семинара. Те ще обяснят ролята на агенциите по водите във финансирането на инфраструктурите за пречистване на отпадъчните води, както и съвместяването на модела на управление чрез общинско предприятие с този на делегиране на обществената услуга в управлението на отпадъчните води и питейно-битовото водоснабдяване.

Семинарът ще даде възможност на една община лауреат от издание 2017 на конкурса да очертае инвестициите и добрите практики, които е развила, както и да сподели получения опит благодарение на учебното си посещение във Франция.

  • Заредете предварителната програма в PDF формат.

*Участието е възможно само срещу покана от организатора на семинара

Презентации от събитието може да намерите по-долу: 

  • Ролята на агенциите по водите във финансирането на инфраструктурата за пречистване на водите: представяне на практически казуси:

Г-н Арно Курткюис, началник на служба „Планиране и програми“, Агенция по водите Артоа Пикардия

Презентация на Арно Курткюис

Présentation de Arnaud Courtecuisse

Г-н Арно Курткюис, началник на служба „Планиране и програми“, Агенция по водите Артоа Пикардия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • “Приоритети и напредък по ос 1 “Води” на Оперативна програма “Околна среда”

Г-жа Светла Иванова – държавен експерт в ГД “ОПОС”

Презентация на Светла Иванова

  • Програмата за обновление на водоснабдителната мрежа и оползотворяване на утайките от пречистване на отпадъчни води.

Г-жа Анастасия Вачева, зам.-кмет на община Павликени

Презентация на Анастасия Вачева

  • Съчетаването на два модела за управление на отпадъчните води и питейно-битовото водоснабдяване: общинско предприятие и делегиране на обществена услуга

Г-н Жан-Пол Колен, заместник-председател по водоснабдяването и канализацията на метрополия Лион

Презентация на Жан-Пол Колен

Présentation de Jean Paul Colin

Г-н Жан-Пол Колен, заместник-председател по водоснабдяването и канализацията на метрополия Лион

Press release: Натиснете тук