Архив Семинар „Енергийна Ефективност“ 2018

Енергийната ефективност на сградите е от основно значение, когато знаем, че сградите заемат първо място по енергийно потребление, изпреварвайки транспортаСградният фонд включва не само промишлените обектино и домакинствата и търговските обекти. Общините имат ключова роля със своето пряко управление на обществения сграден фонд (офисибасейниучилища и др.) и стимулите, които въвеждат, за да насърчат предприятията и гражданитена нивото на отделния жителда инвестират в подобряването на енергийната ефективност на частния сграден фонд.

Остарелият сграден фонд и преобладаващите многофамилни жилищни сгради в Българиякоито са в основата на големия брой жилища с лоши енергийни характеристикипредлагат добри възможности за подобрения с икономии на енергия, надвишаващи трийсет процентаНовите технологии позволяват оптимизиране на потреблението за електроуредите, увеличаване на топлинната инертност на сградитеа най-новото поколение изолационни материали – ограничаване на загубите на топлинаИкономиикоито представляват осезаем принос към икономическата конкурентоспособностборбата с енергийната несигурност и затоплянето на климатакато най-евтината и най-чиста енергия остава тази, която не се консумира.

Семинарът, посветен на подобряването на енергийната ефективност на обществените сгради и жилищата, ще се проведе на 15 май във Френския институт в България*. Н.П. Ерик Льобедел, посланик на Франция в България, ще произнесе реч на откриването на семинара.

Трима френски експерти ще вземат участие в семинара, за да обяснят, от една страна, термичното сертифициране на сградите, което благоприятства икономията на енергия, и от друга страна, ще представят ролята на местните агенции за енергията и климата, както и една програма за енергийна ефективност по местен модел в полза на етажните съсобствености.

Семинарът ще даде възможност на двете общини лауреати от издание 2017 на конкурса да представят инвестициите и добрите практики, които прилагат, както и да споделят опита, който са придобили от учебното си посещение във Франция.

  • Заредете предварителната програма в PDF формат.

*Участието е възможно само срещу покана от организатора на семинара

Презентации от събитието може да намерите по-долу: 

  • Програмата за енергийна ефективност на обществените сгради и частните жилища в община Габрово

Г-жа Таня Христова, кмет на община Габрово

Презентация на Таня Христова

  • Равносметка относно националната програма за енергийна ефективност: оставащо финансиране и представяне на образцови проект

Г-н Фьодор Салмов, директор на дирекция „Жилищна политика“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Презентация на Фьодор Салмов

  • Един образцов местен план за енергийна ефективност, който почива на силното мобилизиране на местната икономическа среда и на диалога със съсобствениците

Г-жа Иванка Петрова, кмет на община Смядово

Презентация на Иванка Петрова

  • Представяне ролята на местните агенции по енергия и климат: експертна помощ за общините по отношение на енергийната ефективност и контрола на енергията

Г-жа Оливия дьо Малвил, координатор на FLAME – Федерация на местните агенции по енергия и климат

Презентация на Оливия дьо Малвил

  • Представяне на образцова местна програма за енергийна ефективност

Г-н Жан-Пол Оше, председател на Местната агенция по енергия в Южен Бретан, делегиран съветник по енергийните въпроси на Агломерация Лориан, общински съветник в град Лориан

Презентация на Жан-Пол Оше

Press release : Натиснете тук