Архив Семинар „Мобилност“ 2018

Транспортният сектор представлява близо една трета от общото потребление на енергия. Следователно устойчивата мобилност има за цел да гарантира ефективни начини на транспорт със слаб екологичен отпечатък както за хората, така и за стоките. С развитието на търговията по Интернет през последните години транспортът и доставките на стоки в градска среда се увеличиха драстично и така наречената „градска логистика” също се превърна в поле за експериментиране в сферата на споделените транспортни потоциекологичната и интелигентна мобилност, интермодалния транспорт и планирането на градско и междуобщинско равнище.

Тази структурна промяна в сектора предполага значителни инфраструктурни инвестиции за общините, които отговарят за обществения транспорт и са в състояние да предизвикат промяна в поведението на отделния потребител и в практиките на предприятията. По-доброто пространствено планиране с цел улесняване на трафика и услугите по градски транспорт, осигуряването на обезопасени пространства за велосипедисти в рамките на уличната мрежа, опростяването на системата за продажба на билети и въвеждането на успешни комбинации от  обществен транспорт са все насоки за работа, позволяващи ограничаване на замърсяването, шума и енергийното потребление за целите на една по-устойчива мобилност.

Вторият семинар на конкурса ЕКООБЩИНА, посветен на устойчивото управление на мобилността и градския транспорт, ще се проведе на 26 юни във Френския институт в България*. Н.П. Ерик Льобедел, посланик на Франция в България, ще произнесе реч на откриването на семинара.

В семинара ще вземат участие трима експерти от високо равнище. Те ще обяснят прилаганите на национално ниво политики за улесняване на активната градска мобилност и ще представят мерките за насърчаване на потребителите и предприятията за по-интензивно използване на масовия градски транспорт.

*Участието е възможно само срещу покана от организатора на семинара

Г-н Жан-Франсоа Рьотиер, Н.П. Ерик Льобедел, Г-жа Силви Банун, Рено Пирел.

Презентации от събитието може да намерите по-долу: 

  • Френската стратегия за насърчаване използването на велосипед в града

Г-жа Силви Банун, междуведомствен координатор – развитие на практиките на използване на велосипед, Министерство на екологичния и солидарен преход

Презентация на Силви Банун

  • Възможности за финансиране на общините по отношение на устойчивия градски транспорт

Г-жа Радостина Петрусенкоглавна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Презентация на Радостина Петрусенко

  • Планът за градска мобилност на община Бургас и развитие на координацията с гражданите

Г-жа Чанка Коралска, заместник-кмет по строителство, инвестиции и регионално развитие

Презентация на Чанка Коралска

  • Системите за насърчаване на гражданите и фирмите в по-активното използване на обществения градски транспорт

Г-н Жан-Франсоа Рьотиер, бивш заместник-председател по транспорта, Метрополия Нант

Презентация на Жан-Франсоа Рьотиер

Press release : Натиснете тук