Архив Семинар „Отпадъци“ 2018

Според френския Национален център за независима информация за отпадъците всеки европеец генерира всяка година 550 килограма битови отпадъци, 90 % от които биха могли да бъдат рециклирани (27%) или третирани биологично (63%). За градовете това е истинско находище на оползотворяеми материали, но и една сложна дейност, която включва сортиранесъбиранетретиране и оползотворяване в гъсто населените градски пространства, където трафикът и тесните улици усложняват събирането, а изграждането на инсталации за третиране се оказва по-трудноУвеличаването на опаковките е в основата и на увеличаване на обемите разнородни материали, трудни за рециклиране, както и на риска от нерегламентирани сметища.

В този контекст устойчивото управление на битовите отпадъци е едновременно екологичен, икономически и енергиен приоритет за общинитеЦелта е по-добро структуриране на производствата, изграждане на ефективна инфраструктура за оползотворяване в сътрудничество с частни предприятиясвързване на някои инсталации с мрежата на топлофикация например.

Вторият семинар на конкурса ЕКООБЩИНА, посветен на управлението на битовите отпадъци, ще се проведе на 24 април във Френския институт в България*. Н.П. г-н Ерик Льобедел, посланик на Франция в България, ще произнесе реч на откриването на семинара, на който ще присъства и българският министър на околната среда и водите, господин Нено Димов.

Четирима високопоставени френски експерти ще се изкажат на семинара. Ще се разискват дейностите, провеждани във Франция с цел намаляване на разхищението на хранителни продукти и развитие на насърчително ценообразуване, както и стратегиите на събиране и оползотворяване на био-отпадъци.

Семинарът ще даде възможност на двете общини лауреати от издание 2017 на конкурса да представят инвестициите и добрите практики, които прилагат, както и да споделят опита, който са придобили от учебното си посещение във Франция.

  • Заредете предварителната програма в PDF формат.

*Участието е възможно само срещу покана от организатора на семинара

Презентации от събитието може да намерите по-долу: 

  • Преглед на дейностите, провеждани във Франция, за намаляване на разходването на хранителните продукти и  развитие на стимулиращо ценообразуване.

Г-н Пиер Галио, ръководител на отдел „Потребление и превенция“,  Агенция за околна среда и контрол върху енергията (ADEME).

Презентация на Пиер Галио

Презентация 2 на Пиер Галио

Présentation de Pierre Galio

Présentation 2 de Pierre Galio

Г-н Пиер Галио, ръководител на отдел „Потребление и превенция“, Агенция за околна среда и контрол върху енергията (ADEME)

  • Национален план за управление на отпадъците в България

г-н Стефан Александров, старши експерт, дирекция “Управление на отпадъците”, Министерство на околната среда и водите

Презентация на Стефан Александров

  • Разделно събиране на отпадъци: Мисия (не)възможна?

Г-н Мирослав Янчев, кмет на община Златоград

Презентация на Мирослав Янчев

  • Представяне на цялостния подход за управление и оползотворяване на отпадъците на Столична община

Г-жа Йоана Христова, заместник-кмет по околната среда, Столична община

Презентация на Йоана Христова

  • Планът за управление на биоотпадъците на Европейска метрополия Лил: Каква комуникация с гражданите, каква изградена инфраструктура и на каква цена?

Г-жа Клоди Клодел, отговорник проекти към директор „Отпадъци” в Европейска метрополия Лил

Презентация на Клоди Клодел

Présentation de Claudie Claudel

Клоди Клодел, отговорник проекти към директор „Отпадъци” в Европейска метрополия Лил

Презентация на Pierre Hitzberger

Press release : Натиснете тук

Интервю с г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, община лауреат в категория “Устойчиво управление на отпадъците”, 2017 год : Натиснете тук