Свидетелски разкази

Интервю с г-н Мигел Анхел Санчес, директор на Декатлон България, партньор на Екообщина 2018

Интервю с г-н Мартин Заимов, директор на Регионалния фонд за градско развитие, партньор на Екообщина 2018

Интервю с г-жа Снежана Семова, директор на Сен – Гобен Вебер България, партньор на Екообщина 2018

Интервю с г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, община лауреат в категория “Устойчиво управление на отпадъците”, 2017 год.

Интервю с г-жа Таня Христова, кмет на община Габрово, община лауреат в категория “Енергийна ефективност на сградите” 2017 год.

Интервю с г-н Рено Пирел, генерален мениджър на Рено Нисан България, партньор на Екообщина 2018

Интервю с г-н Владимир Георгиев – кмет на община Самоков. община лауреат в категория ” Устойчива мобилност ” 2017 год.

Интервю с г-н Арно Валто генерален мениджър “Софийска вода” АД. партньор на Екообщина 2018

Интервю с  Г-н Мирослав Янчев, кмет на община Златоград, община лауреат в категория « Устойчиво управление на битовите отпадъци » 2017 год.

Интервю г-жа Руска Бояджиева, заместник-кмет на община Бургас, община лауреат в категория “Устойчива мобилност” » 2017 год.

Интервю г- н Емануил Манолов, кмет на община Павликени, община лауреат в категория « Устойчиво управление на водите » 2017 год.