Архив семинар „Енергийна ефективност“ 2016

300x200_02Енергийната ефективност на сградите е от основно значение, когато знаем, че сградите заемат първо място по енергийно потребление, изпреварвайки транспорта. Сградният фонд включва не само промишлените обекти, но и домакинствата и търговските обекти. Общините имат ключова роля със своето пряко управление на обществения сграден фонд (офиси, басейни, училища и др.) и стимулите, които въвеждат, за да насърчат предприятията и гражданите, на нивото на отделния жител, да инвестират в подобряването на енергийната ефективност на частния сграден фонд.

Остарелият сграден фонд и преобладаващите многофамилни жилищни сгради в България, които са в основата на големия брой жилища с лоши енергийни характеристики, предлагат добри възможности за подобрения с икономии на енергия, надвишаващи 30 процента. Новите технологии позволяват оптимизиране на потреблението за електроуредите, увеличаване на топлинната инертност на сградите, а най-новото поколение изолационни материали – ограничаване на загубите на топлина. Икономии, които представляват осезаем принос към икономическата конкурентоспособност, борбата с енергийната несигурност и затоплянето на климата, като най-евтината и най-чиста енергия остава тази, която не се консумира.

Предстоящият и последен семинар ЕКООБЩИНА на тема „Подобряване на енергийната ефективност на публичните сгради и на жилищата” ще се проведе на 16 юни във Френския институт в България и ще обедини френски и български експерти в тази сфера. Представители на държавната Каса за депозити и консигнации, на община Рюей-Малмезон и на Метрополия Нант ще разяснят френската национална политика по отношение на енергийната ефективност и на добрите практики в страната.

Поканите за семинарите ЕКООБЩИНА ще бъдат изпратени до общините по пощата.

Свали програма

Видео от събитието може да видите тук:

Презентации от събитието може да намерите по-долу: 

Образцов подход за енергийна ефективност на обществените сгради във Франция: опитът на Рюел-Малмезон Г-н Бернар Старк, зам.-генерален директор градско развитие и г-жа Изабел Рюфо, началник на отдел „Устойчиво развитие“, община Рюел-Малмезон

Презентация на Г-н Бернар Старк и г-жа Изабел Рюфо

Втора презентация на Г-н Бернар Старк и г-жа Изабел Рюфо

Образцов проект за термично саниране на многофамилните жилищни сгради: опитът на метрополия Нант Г-жа Мишел Ери, съветник по плана за климата, метрополия Нант

Презентация на Г-жа Мишел Ери

Гледната точка на българските общини за постигнатия и необходимия напредък в областта на енергийната ефективност на сградите
Проф. Димитър Назърски, Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и член на консултативния съвет на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия

Проф. Димитър Назърски