Категории за граждани / НПО

  • Спорт и гражданско общество

    1) Спорт и гражданско общество (проекти на граждани).
    2) Спорт и гражданско общество (проекти на НПО, асоциации, спортни клубове и др. сдружения от граждани).
    Кандидатите трябва да попълнят въпросника по-долу и да го върнат на Посолството на Франция в България на следния адрес: contact@ecoobchtina.bg или по пощата на следния адрес: Френски институт в България: Милена Иванова, площад Славейков № 3, п.к. 673, 1000 София

    Въпросник във формат :