КАНДИДАТСТВАНЕ Спорт

В категория „Спорт и гражданско общество“, конкурсът е отворен за участието на всички български граждани или обединения на граждани под формата на асоциации, спортни клубове, училища и др., които насърчават хората да спортуват и участват в демократизацията на достъпа до спорт.

Кандидатите трябва да попълнят формуляра, който е публикуван на сайта на конкурса, в категория „Спорт и гражданско общество“ и да го изпратят най-късно до 31 май 2019 год. до Посолството на Франция в България, по електронен път на следния адрес: contact@ecoobchtina.bg  или по пощата на адрес: Френски институт в България, пл. Славейков № 3, София 1000, на вниманието на г-жа Милена Иванова.

След преглед на всички получени кандидатури, 10 проектни предложения ще бъдат предварително подбрани и кандидатите ще бъдат поканени за участие в уоркшоп, който ще се проведе през юни 2019 год. в сградата на Френския институт в България, с адрес: пл. Славейков № 3. Този уоркшоп ще бъде платформа за обмен на информация и консултации, с цел подпомагане управлението на проекта и постигане на устойчивост на проектните идеи.

В периода юли-август 2019 год. предварително подбраните кандидати ще изготвят и представят проектите пред журито, след което ще бъдат избрани трима лауреати в категория „Спорт и гражданско общество“.