Оценяване

Класиране на участниците

Приключи оценката на подадените проектни предложения в конкурс “Екообщина 2019”, категория “Общини под 10 000 жители”

Имаме удоволствието да Ви инфомираме, че общините лауреати за 2019 год. са:

  1. Община Смядово с проект “Иновативни решения за устойчиво развитие на гр. Смядово”
  2. Община Сапарева баня с проект “Екопарк “Николай Хайтов” за алфа поколение 2013 – спасителите на планетата”
  3. Община Драгоман с проект “Изграждане на соларно дърво в централна градска част на гр. Драгоман”
  4. Община Ново село с проект “Почистване, озеленяване и изграждане на кът за отдих в УПИ VII, кв. 62, с. Ново село”
  5. Община Лесичово с проект “Разработване, внедряване, документиране и вътрешен одит на система за енергийно управление в административните сгради на Община Лесичово”, в съответствие с международния стандарт ISO 50001″
  6. Община Антоново с проект “Чиста градска среда – Антоново”