Контакт

Милена Иванова
Сектор “Институционално и техническо сътрудничество”
Френски институт в България
пл. Славейков № 3, 1000 София
тел.: +359 2 9 377 966
contact@ecoobchtina.bg

За медиите:

Ана Арнаудова

Телефонът : +359 02 400 94 10

pr@ecoobchtina.bg