Контакт

Милена Иванова
Сектор “Институционално и техническо сътрудничество”
Френски институт в България
пл. Славейков № 3, 1000 София
тел.: +359 2 9 377 966
contact@ecoobchtina.bg

За повече информация категории за училища :

Стоян Фълджийски

тел.: +359 888 913 431

info@ecosystemeurope.org