Образование и околна среда / Училища

Регистрацията за участие в конкурса ще бъде отворена от 25-ти март до 5 април на следната платформа: https://app.younesses.org/

За повече информация категории за училища : Стоян Фълджийски : тел.: +359 888 913 431; info@ecosystemeurope.org

Регламент на конкурс Екообщина 2019

Категория „Образование и околна среда – Училища”

Посолството на Франция в България, с адрес ул. „Оборище” № 29, София, организира конкурс със заглавие „ЕКООБЩИНА”, който има за цел да подкрепи българските общини с население под 10 000 жители, граждански организации и неформални групи и училища, които са ангажирани с целите на устойчивото развитие и борбата с глобалното затопляне на климата.

Категория „Образование и околна среда – училища“ се организира съвместно със сдружение „Екосистем Юръп“. Целта на тази категория е да отличи ученици, които разработват идеи с цел по-добрата информираност за опазване на околната среда.

ЕКООБЩИНА се организира в партньорство с:

Национално сдружение на общините в Република България; Асоциация на еколозите от общините в България; Център за енергийна ефективност ЕнЕфект; Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”; Общинска мрежа “ЕкоЕнергия”; Българска асоциация по водите; Съюз на урбанистите в България; Екологично сдружение „За Земята”; Surfrider Foundation Europe – Sofia Chapter; Сдружение “Екосистем Юръп”; Фондация „ЕкоОбщност”.

Цялата информация за конкурса ще бъде публикувана на интернет страницата : https://app.younesses.org/

  1. Темата на конкурса в категорията „Образование и околна среда – училища” е “Защо е ценна природата за нашия град – какви са предизвикателствата пред използването на ресурсите ѝ и какво е нашето решение?”. Тази категория е отворена за участие за групи от 3 до 4 ученици на възраст от 14 до 16 години във всички български училища, които имат желанието да разсъждават върху понятията природа, град, природни ресурси и устойчиво развитие и да разработят идея, свързана с тези теми.
  2. Първи етап на конкурса: Групите кандидати трябва да се регистрират онлайн на сайта https://app.younesses.org между 25 март и 5 април.
  3. Втори етап на конкурса: Групите кандидати, които са се регистрирали до 5 април, разполагат със срок до 30 април, за да изпратят кандидатурата си, като отговорят на въпросите на формуляра, публикуван онлайн.
  4. След преглед на всички получени кандидатури, членовете на журито ще изберат 4 или 5 групи. Журито ще обяви резултатите на 17 май 2019 год.
  5. Съставът на журито включва компетентни лица, посочени от организаторите. То обаче отсъжда като независимо жури. Неговите решения на подлежат на обжалване.
  6. Журито ще отсъди въз основа на информацията, съдържаща се във въпросниците, и своите познания. За да оцени идеята, журито ще вземе под внимание следните критерии:

– Как Вашата идея помага на гражданите да осъзнаят необходимостта от участие в защитата и опазването на природните ресурси?

– Как Вашата идея ще предизвика реакция и ще повлияе на общността във Вашето училище, квартал, град?

– Как сте използвали природните науки при разработването на Вашата идея?

– Защо Вашата идея заслужава да спечели този конкурс?

  1. Лауреатите ще бъдат поканени за участие в лятна академия, която ще се проведе от 30 юни до 5 юли в района на гр. Враца. Лятната академия ще бъде специално събитие за обмен на знания, ще бъдат организирани многобройни работно групи и занимания под ръководството на специалисти.
  2. Защита на личните данни:

Някои въпроси, изискващи отговор с цел участие в конкурса, представляват данни от личен характер по смисъла на Закона за защита на личните данни. Тези данни са предназначени единствено да предоставят информация за участниците в конкурса и  с тяхното съгласие да осигурят информация за тематиките на конкурса. Те няма да бъдат предоставяни на други лица освен на организаторите и журито. Според действащото законодателство участниците имат правото на достъп до тези лични данни и могат да ги коригират. Събирането им обаче е необходимо с оглед правилното протичане на конкурса. Участието в конкурса ЕКООБЩИНА е допустимо след изричното приемане на целия настоящ регламент. Организаторът си запазва правото да го тълкува и/или да го изменя по свое усмотрение.