Устойчиво управление на битовите отпадъци

Според френския Национален център за независима информация за отпадъците всеки европеец генерира всяка година 550 килограма битови отпадъци, 90 % от които биха могли да бъдат рециклирани (27%) или третирани биологично (63%). За градовете това е истинско находище на оползотворяеми материали, но и една сложна дейност, която включва сортиране, събиране, третиране и оползотворяване в гъсто населените градски пространства, където трафикът и тесните улици усложняват събирането, а изграждането на инсталации за третиране се оказва по-трудно. Увеличаването на опаковките е в основата и на увеличаване на обемите разнородни материали, трудни за рециклиране, както и на риска от нерегламентирани сметища.

В този контекст устойчивото управление на битовите отпадъци е едновременно екологичен, икономически и енергиен приоритет за общините. Целта е по-добро структуриране на производствата, изграждане на ефективна инфраструктура за оползотворяване в сътрудничество с частни предприятия, свързване на някои инсталации с мрежата на топлофикация например.

Вторият семинар на конкурса ЕКООБЩИНА, посветен на управлението на битовите отпадъци, ще се проведе на 24 април във Френския институт в България*. Н.П. г-н Ерик Льобедел, посланик на Франция в България, ще произнесе реч на откриването на семинара, на който ще присъства и българският министър на околната среда и водите, господин Нено Димов.

Четирима високопоставени френски експерти ще се изкажат на семинара. Ще се разискват дейностите, провеждани във Франция с цел намаляване на разхищението на хранителни продукти и развитие на насърчително ценообразуване, както и стратегиите на събиране и оползотворяване на био-отпадъци.

Семинарът ще даде възможност на двете общини лауреати от издание 2017 на конкурса да представят инвестициите и добрите практики, които прилагат, както и да споделят опита, който са придобили от учебното си посещение във Франция.

  • Заредете предварителната програма в PDF формат.

*Участието е възможно само срещу покана от организатора на семинара