Конкурс Екообщина продължава! Може да кандидатствате до 31 май с проектни идеи, които развиват спортните практики и повишават информираността на гражданите за опазване на околната среда! Можете да спечелите финансиране и практични съвети от професионалисти за реализиране на вашите проекти!

Конкурсът ЕКООБЩИНА има за цел да насърчи устойчивото развитие на българските общини и на гражданското общество.

На този линк можете откриете доклада от конкурс Екообщина 2019

  • ОРГАНИЗАТОРИ

  • ПОД ПАТРОНАЖА НА

  • ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ

  • АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ