Конкурсът ЕКООБЩИНА има за цел да насърчи устойчивото развитие на българските общини и на гражданското общество. През 2019 г. В продължение на своето партньорство с всички български общини, Еообщина предлага вече на общините с население под 10,000 жители да участват в конкурс за проектни предложения. ЕКООБЩИНА ще подкрепи по-енергично гражданското общество (НПО, асоциации и др.) с категорията „Спорт и гражданско общество” и ще открие нова категория за участие „Образование и околна среда”, насърчавайки гражданското общество и училищата да повишават информираността на младите хора по проблемите на устойчивото развитие.

  • ОРГАНИЗАТОРИ

  • ПОД ПАТРОНАЖА НА

  • ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ

  • АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ