Обявени са трите организации победители в категория “Образование и околна среда – НПО”

Имаме удоволствието да Ви инфомираме, че трите проектни предложения, които печелят приза на конкурс “Екообщина 2019” в категория “Образование и околна среда – НПО” са:

Фондация “Училище за природата”, гр. Кресна, с проекта “Земята, отпадъците и промените в климата”, който има за цел да създаде настолна игра по темата за управлението на отпадъците, която да бъде използвана за образователни цели в училищата в Кресна и в малките съседни общини Симитли и Струмяни. Ще бъдат разработени също така обучения по въпросите на промените в климата, насочени към гражданските организации в региона. Лице за контакт: Юлия Йорданова / 0888 242 192 / natureschool@vlahi.org / Интернет сайт: https://vlahi.org/about-us/

СНЦ “Училищно настоятелство при Професионална земеделска гимназия “Добруджа” с проекта “Еко училище” в гр. Силистра, който има за цел да развие ателиета по реновиране с цел подобряване на енергийната ефективност, разделното събиране на отпадъците, производството на рециклирана хартия, закупуването на термодинамичен бойлер, както и провеждането на обучения в тези области. Лице за контакт: Галина Даскалова/ 0898604841/ u.n.dobrudja@gmail.com.

Фондация “Защитено жилище Заедно”, Божурище, с проекта “Да се учим и да се храним от природата”. Жилището осигурява подслон за млади хора в неравностойно положение (между 18 и 26 години), които са отраснали в институции. Младите хора искат да развият собствено производство на плодове и зеленчуци, както и да изградят система за събиране на дъждовните води. Лице за контакт: Димитър Спасов Цветков / mitak_sc@abv.bg / 0884 741 815 / Интернет сайт: http://podslon.org/en/

Поздравления за трите организации, които достигнаха до финала!!!!