“Професионални спортисти, неправителствени организации и журналисти се срещнаха на уъркшопа “Спорт и гражданско общество”

9-те избрани кандидати от новата категория “Спорт и гражданско общество” се срещнаха на 17 юни във Френския институт на уъркшопа, организиран от екипа на Екообщина. Те чуха свидетелствата на професионални спортисти от високо ниво и разговаряха с тях, за да подобрят проектите си и да участват във втория кръг на конкурса.

Изказваме благодарности на Магдалена Малеева, бивш професионален тенис състезател, Кирил Николов-Дизела, Дизела, балкански шампион по ориентиране, планинско бягане и кроскънтри, Виктор Кирков, спортен мениджър и социален предприемач, Георги Филипов, журналист на свободна практика.”

9-те избрани проекта са:

– „Сдружение на жителите на село Бусманци” – проект “Фитнес площадка”. Сдружението иска да създаде площадка на открито със спортни съоръжения, където младите ще могат да се събират, за да спортуват и да се социализират. Проектът ще се ръководи от младите и ще се приспособи, за да се превърне в място за социално включване на лица в неравностойно положение и лица с увреждания. Лице за контакт: Людмила Стефанова Лозанова / 0896746334/ liudmilalozanova@abv.bg

– Фондация „СИЙД” – проект “Доизграждане на пъмп трак Самоков “. Понастоящем в града се изгражда велоалея. Фондация „СИЙД”, съвместно с местна група от професионални колоездачи, поема инициативата да създаде маршрут от велоалеи и желае да популяризира развитието на алтернативни спортове. Фондацията желае също така да развие общност от колоездачи и любители на спорта. Лице за контакт: Георги Николов / foundationseed.samokov@gmail.com / Интернет сайт: https://www.facebook.com/seedfoundationbg/

– Трънско туристическо дружество – проект “MTB4T – RUN – Развитие на община Трън като атрактивна дестинация за спорт и екотуризъм”. Целта на проекта се състои в проучването, трасирането, почистването и маркирането на велосипедния маршрут MTB4T – RUN. Проектът ще даде възможност за развитието на туризма и спорта чрез организиране на излети в Трънските планини, популяризиране на туристически обекти, организиране на спортни и туристически събития, провеждане на кампании за почистване. Лице за контакт: Симеон Манолов / ttd@zatrun.org /0898459838

– Сдружение “Велоклуб Илчов баир ” – проект “ХСО Шуменско плато 2019”. Проектът има за цел да развива състезанието „XCO Шуменско плато”. Състезанието е предвидено за октомври 2019 г. Лице за контакт: Анелия Карагьозян /aneliadoneva@abv.bg /тел. +359 897 224 781 / Интернет сайт: https://www.facebook.com/pg/IlcovBair/posts/

– . Фондация “ОПЪН СПЕЙС” – проект “Направихме го заедно, за да спортуваме заедно”. Група от млади хора преустроява помещения в града и организира ателиета за децата и младежите, клубове за фолклорни танци, курсове по видео обработка, ателие по споделяне на книги. Групата създава също така клуб, който ще се разработи по проекта, за почистване на местата в града и околностите, които са превърнати в нерегламентирани сметища или просто изоставени. Създадена е Facebook страница, за да се подканят съгражданите да публикуват подобни дейности и да се мотивират повече хора да почистват и да опазват околната среда. Лице за контакт: Пепа Пенева Велева / pepa_p@openspacebg.com / 0889 916 483 / Интернет сайт: https://www.openspacebg.com/

Dancing Wheels Адаптиран клуб по спортни танци за хора в инвалидни колички – проект „Възможност за спорт и забавление за хора в инвалидни колички”. Танцовият клуб е създаден през 2015 г. от Милена Петрова Георгиева, европейска шампионка за хора в инвалидни колички. Проектът цели да развива дейности, адаптирани за лица с увреждания, и да започне да подготвя участието в международните състезания с инвалидни колички на десет до трийсет лица с увреждания, бенефициенти по проекта. Лице за контакт: Милена Петрова Георгиева – m.georgyeva@abv.bg / dancingwheelsbg@abv.bg / моб. 0889206544 / Интернет сайт: Dancing Wheels

– Фондация “Воден път” – проект “Адаптирано плуване и аква практики за деца и хора с проблеми с развитието”. Организацията подкрепя и подобрява качеството на живот на деца и възрастни с физически увреждания, както и тяхната социална интеграция. Практиките включват адаптирано плуване, хидротерапия, кинезитерапия и др.  Проектът има за цел да развива услугите по адаптирано плуване за деца и младежи с проблеми в развитието. Лице за контакт: Венета Иванова / +359899837196 / info@waterway.bg / Интернет сайт: https://waterway.bg/en/

– СНЦ “Рисувай с нас” – “С каяк по Дунава”. Сдружението желае да закупи  каяци за развитието на водните спортове по делтата на Дунав: – Укрепване на сътрудничеството с Дружеството за защита на птиците и опазване на биоразнообразието; – Организиране на дейности, свързани с типичните екологични характеристики на региона, като например, наблюдение на изключителното разнообразие от птици в резервата Персина и развиване на туристическата атрактивност на региона; – Запознаване на новите поколения с проблемите, свързани с околната среда и водите, чрез включването им в годишните дейности по почистване на речните корита. Лице за контакт: Виктор Майсторов / viktor.maystorov@gmail.com / +359887548808 / Интернет сайт: https://www.facebook.com/RisuvaiSNAS/

– Сдружение “Пазарджик спортува” – проект “10 000 крачки като на шега”. Проектът има за цел да мотивира гражданите да вървят повече. Екипът на сдружението е един от основните двигатели на кандидатурата на Пазарджик за „Европейски град на спорта през 2020 година”. Проектът ще увеличи броя на състезанията в града от 60 на 150 на месец през 2020 година. За тази цел сдружението ще организира еднодневно несъстезателно събитие, което ще включва масов поход от 10 000 крачки. Лице за контакт: Ренета Петрова Камберова/ rkamberovaa@gmail.com / 0887119906 / Интернет сайт: https://www.facebook.com/pzsportuva.bg/