“Уъркшоп за обмяна на опит за неправителствените организации, предварително избрани в категорията “Образование и околна среда”

На 21 юни 10 представители на сдружения, чиито проекти бяха предварително подбрани от журито в категорията “Образование и околна среда”, се събраха на уъркшоп във Френския институт. Различните участници успяха да разговарят с Милена Игнатова от НПО „Екосистем Юръп”, с Евгения Ташева от НПО „За земята” и с Любомира Колчева от сдружение Екообщност.”

6-те предварително подбрани проекта са:

Сдружение Биоград с проекта за дигитализация ва Музея на пчелата в София. Музеят на пчелата е разположен в близост до метростанция „Г.М. Димитров”, той работи безплатно и посреща много деца и ученици. Проектът има за цел да разработи система за наблюдение на прозрачния кошер за измерване и анализиране на здравето и производителността на пчелите. Лице за контакт: Петър Вълчовски / 0898 738475 / petarvalchovski@gmail.com / Интернет сайт: http://biocitysofia.bg/en/projects/show/Museum-of-the-Bee/55

Фондация “Училище за природата”, гр. Кресна, с проекта “Земята, отпадъците и промените в климата”, който има за цел да създаде настолна игра по темата за управлението на отпадъците, която да бъде използвана за образователни цели в училищата в Кресна и в малките съседни общини Симитли и Струмяни. Ще бъдат разработени също така обучения по въпросите на промените в климата, насочени към гражданските организации в региона. Лице за контакт: Юлия Йорданова / 0888 242 192 / natureschool@vlahi.org / Интернет сайт: https://vlahi.org/about-us/

Фондация за социално развитие – ЗА – Сливи за смет – Сливен. Основната цел на проекта е да засили екологичната култура на децата и на младите хора чрез неформално образование: предимства на събирането, рециклирането и оползотворяването на разделно събраните отпадъци. Лице за контакт: Лидия Начева Димитрова / 0899291626 / for_sliven@abv.bg

Фондация “Защитено жилище Заедно”, Божурище, с проекта “Да се учим и да се храним от природата”. Жилището осигурява подслон на млади хора в неравностойно положение (между 18 и 26 години), които са отраснали в институции. Младите хора искат да развият собствено производство на плодове и зеленчуци, както и да изградят система за събиране на дъждовните води. Лице за контакт: Димитър Спасов Цветков / mitak_sc@abv.bg / 0884 741 815 / Интернет сайт: http://podslon.org/en/

СНЦ “Училищно настоятелство при Професионална земеделска гимназия “Добруджа” с проекта “Еко училище” в гр. Силистра, който има за цел да развие ателиета по реновиране с цел подобряване на енергийната ефективност, разделното събиране на отпадъците, производството на рециклирана хартия, закупуването на термодинамичен бойлер, както и да провежда обучения в тези области. Лице за контакт: Галина Даскалова/ 0898604841/ u.n.dobrudja@gmail.com

Сдружение „ФЕНИКС 2009” – проект „Recycle Art Academy” – Варна, с проекта за организиране на екологична работилница с цел да се покажат на младите хора възможностите за преобразуване на отпадъците в произведения на изкуството. Ще бъде организирана също така кампания за намаляване потреблението на еднократни пластмасови изделия и представяне на идеи за лесни за прилагане алтернативни употреби. Лице за контакт: Наталия Николова / natalinko@gmail.com / 0884905063