Регламент Спорт

Регламент на конкурс ЕКООБЩИНА 2019

Категория „Спорт и гражданско общество“

1. Посолството на Франция в България, с адрес ул. Оборище № 29, София, организира конкурс със заглавие „ЕКООБЩИНА”, който има за цел да награди българските общини, които са най-ангажирани с целите на устойчивото развитие, както и гражданите или обединения на граждани, които благоприятстват достъпа до спорт.

„ЕКООБЩИНА” се организира в партньорство с:
Националното сдружение на общините в Република България;
Асоциацията на еколозите от общините в България;
Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект;
Фондът за енергийна ефективност и възобновяеми източници;
Общинската мрежа „ЕкоЕнергия”;
Българската асоциация по водите;
Съюз на урбанистите в България;
Екологично сдружение „За Земята”;
Surfrider Foundation Europe – Sofia Chapter;
Сдружение “Екосистем Юръп”;
Фондация „ЕкоОбщност”

Той има за цел да популяризира постиженията в областта на управлението на отпадъците, управлението на водите, устойчивата мобилност, енергийната ефективност, устойчивото управление на публичните пространства и спорта и гражданското общество.

Цялата информация за конкурса ще бъде публикувана на официалния сайт на „ЕКООБЩИНА”: www.ecoobchtina.bg

2. В категория „Спорт и гражданско общество“, конкурсът е отворен за участието на всички български граждани или обединения на граждани под формата на асоциации, спортни клубове, училища и др., които насърчават хората да спортуват и участват в демократизацията на достъпа до спорт.

3. Кандидатите трябва да попълнят въпросника, който е публикуван на сайта на конкурса, в категория „Спорт и гражданско общество“ и да го изпратят най-късно до 31 май 2019 год. до Посолството на Франция в България, по електронен път на следния адрес: contact@ecoobchtina.bg или по пощата на адрес: Френски институт в България, пл. Славейков № 3, София 1000, на вниманието на г-жа Милена Иванова.

4. След преглед на всички получени кандидатури, 10 проектни предложения ще бъдат предварително подбрани и кандидатите ще бъдат поканени за участие в уоркшоп, който ще се проведе през юни 2019 год. в сградата на Френския институт в България, с адрес: пл. Славейков № 3. Този уоркшоп ще бъде платформа за обмен на информация и консултации, с цел подпомагане управлението на проекта и постигане на устойчивост на проектните идеи.

5. В периода юли-август 2019 год. предварително подбраните кандидати ще изготвят и представят проектите пред журито, след което ще бъдат избрани трима лауреати в категория „Спорт и гражданско общество“.

Съставът на журито включва компетентни лица, посочени от организаторите. То обаче отсъжда като независимо жури. Неговите решения не подлежат на обжалване.

6. Журито ще отсъди въз основа на информацията, съдържаща се във въпросниците, и своите познания. То ще вземе под внимание следните критерии:
– оригиналност на проектната идея
– добавена стойност на проекта
– измерение партньорство, съгласуване и комуникация с всички съответни заинтересовани страни при разработването и реализирането на проекта;

7. Връчването на наградите ще се проведе с участието на всички партньори на „ЕКООБЩИНА” през месец септември 2019 г.

В категорията „Спорт и гражданско общество“ ще бъдат отличени трима победители, които ще получат следните награди:
– сертификат „ЕКООБЩИНА”;
– парична награда на стойност от 3000 лв, която е целева и задължително се използва за финансиране на проекта.

8. Точка, свързана с личните данни. Някои елементи от въпросниците обхващат лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Тези данни имат за цел единствено предоставянето на постоянна информация за хода на конкурса на участниците и, при съгласие от тяхна страна, получаването на информация по други теми. Те няма да бъдат предоставяни на други лица освен организаторите и журито. Съгласно законодателството, участниците имат право на достъп и коригиране на тези лични данни. Тяхното събиране е при все това необходимо с оглед успешното провеждане на конкурса.

9. Участието в конкурс „ЕКООБЩИНА” е допустимо след изричното приемане на настоящия регламент. Организаторът си запазва правото да го тълкува и/или изменя по своя преценка.