Образование и околна среда / Училища

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЕКООБЩИНА, КАТЕГОРИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ И ОКОЛНА СРЕДА – УЧИЛИЩА“

В тазгодишната надпревара се включиха 16 ученически отбора и около 60 ученици от градовете Видин, Първомай, Пловдив, Каварна, Варна, Велико Търново, Благоевград, Русе, Казанлък и Карлово. 

Темата в категорията бе „Защо е ценна природата за нашия град – кои са предизвикателствата пред използването на ресурсите ѝ и какво е нашето решение?“. Младежите ни впечатлиха с личното отношение, което представяха спрямо темата и с въображението и разнообразието на идеите си.

Наградата, която получават призовите ученически проекти е участие в Лятна академия „Природата в помощ на устойчивите градове“. Академията ще се проведе от 30 юни до 5 юли в Младежки Еколагер, към Дирекция на ПП „Врачански Балкан“, село Очин дол, Община Мездра.

Втора поредна година Академията се провежда с финансовата подкрепа на „Софийска вода“ АД, част от Veolia. Изключително сме благодарни за приноса на компанията към усилията ни за възпитаване у младежите на отношение и поведение ценящи, съхраняващи и опазващи природния ресурс на Земята. Благодарение на Лятната академия учениците получават поддържаща подкрепа за развиването на своите екологични идеи и, в най-успешния случай, представянето им на техните общности.    

За съжаление не всички могат да спечелят призовите места. Както сподели един от членовете на журито: „Признавам си, беше ми много трудно, големи дилеми, голямо чудене“. Всички идеи заслужаваха да бъдат поощрени.

В тази връзка, екипът на Сдружение „Екосистем Юръп“ предлага поощрителна награда за всички участници. През идната учебна година (2019/2020) предлагаме да гостуваме като ваши ментори в кръжоците по природни науки или в други форми на извънкласни дейности. Така ще можем да споделим част от съдържанието на Лятната академия, както и нови знания по темата със стойността на природата за качество на живот, в частност в градовете.

А ето и кратки резюмета на призовите идеи от конкурса и техните автори.

 „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Видин с проект: „Водата е живот! Пазете живота!“

Учениците представиха оригинална идея, насочена към съхраняването на жизненоважен природен ресурс, като едновременно с това предложиха и възможност за информиране на обществеността и участието ѝ в опазване чистотата на водата. Идеята на учениците е за създаване на робот – „плаващ понтон“, който ще има за цел да пречисти водата. Роботът ще извършва два вида дейности: анализ на замърсеността на водата, посредством автоматизирана станция; и, задържане на плаващите на повърхността пластмасови отпадъци, посредством специална мрежа.

Национална художествена гимназия, гр. Пловдив с проект: „Think fast

Учениците обръщат внимание на скоростта на производството и потреблението на продуктите днес. Тенденции, които изправят човечеството пред глобален екологичен проблем. Според младежите въпросът се нуждае както от поемането на лична отговорност от всеки човек, така и от цялостна промяна на ценностите на хората за търсене на устойчиво равновесие между живите същества на Земята. Решението, което предлагат е посредством електронна игра да информират и да насърчават потребителите да действат отговорно. Играта си поставя за цел да даде информация по три основни въпроса. Първо, причинителите на замърсяване, не само екологично опасни производства, но и маркетингови стратегии и навици на потребление, които имат както дългосрочен, така и непосредствен негативен ефект върху природата. Второ, ефектите върху живите организми от замърсяването. И трето, възможностите за опазване на природата – продуктови и промишлени решения, способи за рециклиране, достъпни за всеки човек.

ПГСС „Васил Левски“, гр. Първомай с проект: „Пази природата! Живей чисто!“

Учениците са убедени, че бъдещето на планетата е в техните ръце и ако не се заемат веднага, утре ще е късно. Идеята им е да намерят приложение на голямото количество трева, което се генерира при косеното в града и представлява органичен „отпадък“. Учениците искат да създадат компостер, който да зареждат с окосената трева и така да произвеждат органичен тор. С помощта на тора ще обогатяват градинките и дръвчетата в двора на училището. Така, не само ще оползотворяват един „отпадък“, но и ще допринасят за създаването на повече зелени площи, което означава и по-чист въздух.

Клуб „Екопулс“ към основно училище “Йордан Йовков”, гр. Каварна с проект: „Водораслите – енергия на бъдещето“

Учениците имат идея за получаване на енергия с нулеви въглеродни емисии. Според учени, с чиито трудове са се запознали, водораслите са най-перспективната суровина за производство на биогорива. Учениците предвиждат използването на водорасли от Черно море, които се изхвърлят на брега. Често пъти те не се прибират навреме. Гниенето им замърсява плажната ивица, предизвиква развъждането на комари и други насекоми. Отделя се и неприятна миризма. Водораслите имат много по-голяма производителност от използваните в момента маслодайни култури за производство на биогорива. А именно, 100 пъти по-голяма от рапичното масло и 10 пъти по-голяма от палмовото масло. Освен това, при растежа си водораслите произвеждат повече кислород, което е допълнителна полза.

СУ “Васил Левски”, гр. Пловдив с проект: „Екобот“

На път за училище младежите са провокирани от множеството опаковки от храни и напитки, найлонови торбички, фасове от цигари изхвърлени в околната среда. Идеята им е за създаване на уред за рециклиране на пластмасови отпадъци. След като човек изхвърли пластмасов отпадък в този уред, на малък екран се изписва неговата стойност, собственикът на отпадъка може да я получи като: направи дарение за благотворителна кауза; получи торбичка за многократно ползване, изработена от екологични материали; получи QR code ваучер, който да послужи за намаление при пазаруване в местните търговски обекти.

ПГГСД „Николай Хайтов“, гр. Варна с проект: „Човека и гората“

С този проект се обръща внимание на опазването на гората, защото ако я унищожаваме и човекът ще бъде застрашен от изчезване. Предлага се с част от отгледаните фиданки в гимназията в града да бъдат организирани залесителни мероприятия.  Споделя се разочарованието, че зелените площи се заемат от гъсто застоени жилищни сгради, магазини, търговски вериги, че защитни зелени пояси в крайградските зони също се унищожават, за да се усвоят терените за строителство. Проектът цели да се изгради система, която да информира хората от ползите и вредите, които настъпват от унищожаването на почвите, растенията, водите, а от там и на въздуха и да се провокира непримиримост към всяко посегателство към природата.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Уважаеми участници в конкурс ЕКООБЩИНА 2019, категория „Образование и околна среда – училища“,

Отново, благодарим за вашето участие. Идеите са прекрасни, но за съжаление, както е в конкурсите, не всички могат да спечелят.

На вашето внимание, в приложен файл, споделяме резултатите от конкурса.

Проектите отбелязани в зелено печелят участие в Лятната академия „Природата в помощ на устойчивите градове“. Академията ще се проведе в Младежки Еколагер, към Дирекция на ПП „Врачански Балкан“ от 30 юни до 5 юли. Дните за път са 30-ти юни и 5-ти юли. В лагера сме общо 5 нощувки.

Организаторите на академията взеха решение да наградят с участие и проектите отбелязани в жълто. Това е допълнителна награда към обявените предварително четири призови места.

Проектите отбелязани в синьо са резерви в представената последователност.

ВАЖНО! До края на настоящата седмица призьорите трябва да потвърдят (ел. поща/телефон) своето участие в Академията, като така го и гарантират. Ако няма потвърждение до 25 май, местата ще бъдат предложени на следващите по ред в класирането.

Регистрацията за участие в конкурса ще бъде отворена от 25-ти март до 5 април на следната платформа: https://app.younesses.org/

За повече информация категории за училища : Стоян Фълджийски : тел.: +359 888 913 431; info@ecosystemeurope.org

Регламент на конкурс Екообщина 2019 : Категория „Образование и околна среда – Училища”

Посолството на Франция в България, с адрес ул. „Оборище” № 29, София, организира конкурс със заглавие „ЕКООБЩИНА”, който има за цел да подкрепи българските общини с население под 10 000 жители, граждански организации и неформални групи и училища, които са ангажирани с целите на устойчивото развитие и борбата с глобалното затопляне на климата.

Категория „Образование и околна среда – училища“ се организира съвместно със сдружение „Екосистем Юръп“. Целта на тази категория е да отличи ученици, които разработват идеи с цел по-добрата информираност за опазване на околната среда.

ЕКООБЩИНА се организира в партньорство с:

Национално сдружение на общините в Република България; Асоциация на еколозите от общините в България; Център за енергийна ефективност ЕнЕфект; Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”; Общинска мрежа “ЕкоЕнергия”; Българска асоциация по водите; Съюз на урбанистите в България; Екологично сдружение „За Земята”; Surfrider Foundation Europe – Sofia Chapter; Сдружение “Екосистем Юръп”; Фондация „ЕкоОбщност”.

Цялата информация за конкурса ще бъде публикувана на интернет страницата : https://app.younesses.org/

  1. Темата на конкурса в категорията „Образование и околна среда – училища” е “Защо е ценна природата за нашия град – какви са предизвикателствата пред използването на ресурсите ѝ и какво е нашето решение?”. Тази категория е отворена за участие за групи от 3 до 4 ученици на възраст от 14 до 16 години във всички български училища, които имат желанието да разсъждават върху понятията природа, град, природни ресурси и устойчиво развитие и да разработят идея, свързана с тези теми.
  2. Първи етап на конкурса: Групите кандидати трябва да се регистрират онлайн на сайта https://app.younesses.org между 25 март и 5 април.
  3. Втори етап на конкурса: Групите кандидати, които са се регистрирали до 5 април, разполагат със срок до 30 април, за да изпратят кандидатурата си, като отговорят на въпросите на формуляра, публикуван онлайн.
  4. След преглед на всички получени кандидатури, членовете на журито ще изберат 4 или 5 групи. Журито ще обяви резултатите на 17 май 2019 год.
  5. Съставът на журито включва компетентни лица, посочени от организаторите. То обаче отсъжда като независимо жури. Неговите решения на подлежат на обжалване.
  6. Журито ще отсъди въз основа на информацията, съдържаща се във въпросниците, и своите познания. За да оцени идеята, журито ще вземе под внимание следните критерии:

– Как Вашата идея помага на гражданите да осъзнаят необходимостта от участие в защитата и опазването на природните ресурси?

– Как Вашата идея ще предизвика реакция и ще повлияе на общността във Вашето училище, квартал, град?

– Как сте използвали природните науки при разработването на Вашата идея?

– Защо Вашата идея заслужава да спечели този конкурс?

  1. Лауреатите ще бъдат поканени за участие в лятна академия, която ще се проведе от 30 юни до 5 юли в района на гр. Враца. Лятната академия ще бъде специално събитие за обмен на знания, ще бъдат организирани многобройни работно групи и занимания под ръководството на специалисти.
  2. Защита на личните данни:

Някои въпроси, изискващи отговор с цел участие в конкурса, представляват данни от личен характер по смисъла на Закона за защита на личните данни. Тези данни са предназначени единствено да предоставят информация за участниците в конкурса и  с тяхното съгласие да осигурят информация за тематиките на конкурса. Те няма да бъдат предоставяни на други лица освен на организаторите и журито. Според действащото законодателство участниците имат правото на достъп до тези лични данни и могат да ги коригират. Събирането им обаче е необходимо с оглед правилното протичане на конкурса. Участието в конкурса ЕКООБЩИНА е допустимо след изричното приемане на целия настоящ регламент. Организаторът си запазва правото да го тълкува и/или да го изменя по свое усмотрение.